Търсене в Библията онлайн
 
Йов 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Наистина има рудница за сребро,
И място за злато дето се очиства.
2 Желязото се взема из земята,
И медта се лее от камика.
3 человек туря предели на тъмнината,
И издирва до съвършенство всичко, -
Каменете на тъмнината и на смъртната сянка.
4 От жилището си отваря яма
Дето нозе не стъпват:
Окачени люлеят се от человеците.
5 Колкото за земята, от нея излазя хлябът,
И под нея се разравя както огън.
6 Каменете й са място на сапфир,
И в нея има златна пръст.
7 Хищна птица не знае този път,
И око на сокол не го е видяло.
8 Зверовете не са стъпили на него;
Лъв не е заминал през него.
9 человекъ простира ръката си върху канарите:
Превраща планините из корен.
10 Разсича реки между скалите;
И окото му открива всичко многоценно.
11 Ограничава течението на реките;
И скритото изважда на свет.
12 Но мъдростта де ще се намери?
И де е мястото на разума?
13 человек не познава цената й;
И не се намерва в земята на живите.
14 Бездната казва: Не е в мене;
И морето казва: Не е с мене.
15 Не може да се даде злато за нея;
И сребро не може да се претегли за променение с нея.
16 Не може да се прецени с Офирско злато,
Съ скъпоценен оникс и сапфир.
17 Злато и кристал не могат да се сравнят с нея,
Нито бива размяната й за съсъди от най-чисто злато.
18 Не ще се помене корал или кристал;
Защото цената на мъдростта е по-горна от скъпоценните камене.
19 Топаз Етиопски не ще се сравни с нея:
Не ще се прецени тя с чисто злато.
20 А от де дохожда мъдростта?
И де е мястото на разума?
21 Понеже е покрита от очите на всичките живи,
И скрита от небесните птици.
22 Погибелта и смъртта казват:
С ушите си чухме слуха й.
23 Бог разбира пътя й,
И той знае мястото й;
24 Понеже той гледа дори до краищата на земята,
Види под всичкото небе,
25 За да претегля тежината на ветровете
И да измеря водите с мярка.
26 Когато направи закон за дъжда,
И път за светкавицата на гърма,
27 Тогаз видя и я обяви:
Приготви я, ей! и я издири;
28 И рече на человека: Ето,
Страхът Господен, туй е мъдрост;
И отдалечението от злото, то е разум.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42