Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Наистина има рудница за сребро,
И място за злато дето се очиства.
2 Желязото се взема из земята,
И медта се лее от камика.
3 человек туря предели на тъмнината,
И издирва до съвършенство всичко, -
Каменете на тъмнината и на смъртната сянка.
4 От жилището си отваря яма
Дето нозе не стъпват:
Окачени люлеят се от человеците.
5 Колкото за земята, от нея излазя хлябът,
И под нея се разравя както огън.
6 Каменете й са място на сапфир,
И в нея има златна пръст.
7 Хищна птица не знае този път,
И око на сокол не го е видяло.
8 Зверовете не са стъпили на него;
Лъв не е заминал през него.
9 человекъ простира ръката си върху канарите:
Превраща планините из корен.
10 Разсича реки между скалите;
И окото му открива всичко многоценно.
11 Ограничава течението на реките;
И скритото изважда на свет.
12 Но мъдростта де ще се намери?
И де е мястото на разума?
13 человек не познава цената й;
И не се намерва в земята на живите.
14 Бездната казва: Не е в мене;
И морето казва: Не е с мене.
15 Не може да се даде злато за нея;
И сребро не може да се претегли за променение с нея.
16 Не може да се прецени с Офирско злато,
Съ скъпоценен оникс и сапфир.
17 Злато и кристал не могат да се сравнят с нея,
Нито бива размяната й за съсъди от най-чисто злато.
18 Не ще се помене корал или кристал;
Защото цената на мъдростта е по-горна от скъпоценните камене.
19 Топаз Етиопски не ще се сравни с нея:
Не ще се прецени тя с чисто злато.
20 А от де дохожда мъдростта?
И де е мястото на разума?
21 Понеже е покрита от очите на всичките живи,
И скрита от небесните птици.
22 Погибелта и смъртта казват:
С ушите си чухме слуха й.
23 Бог разбира пътя й,
И той знае мястото й;
24 Понеже той гледа дори до краищата на земята,
Види под всичкото небе,
25 За да претегля тежината на ветровете
И да измеря водите с мярка.
26 Когато направи закон за дъжда,
И път за светкавицата на гърма,
27 Тогаз видя и я обяви:
Приготви я, ей! и я издири;
28 И рече на человека: Ето,
Страхът Господен, туй е мъдрост;
И отдалечението от злото, то е разум.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42