Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И продължи Иов беседата си и рече: -
2 О, да бях както в преминалите месеци,
Както в дните когато Бог ме пазеше,
3 Когато светилникът му светеше на главата ми,
И съ виделината му ходех в тъмнината:
4 Както бях в дните на благополучието си,
Когато Божието добромислие бе над къщата ми,
5 Когато Всесилний беше още с мене,
И децата ми около мене,
6 Когато миех стъпките си с масло,
И скалата изливаше за мене реки от елей!
7 Когато през града излазях на портата,
Приготвях седалището си на пазаря,
8 Младите ме гледаха и се криеха,
И старците ставаха и стояха прави;
9 Князовете преставаха да говорят,
И туряха ръка на устата си:
10 Гласът на началниците се спираше,
И езикът им залепваше за небцето им:
11 Ухо като чуеше ублажаваше ме,
И око като ме видеше свидетелствуваше за мене;
12 Защото освобождавах сиромаха който викаше,
И сирачето, и който нямаше помощник.
13 Благословението от тогози който бе близу да загине идеше на мене;
И сърдцето на вдовицата веселях.
14 Облачах правда, и тя ми беше одежда:
Правотата ми беше като мантия и корона.
15 Аз бях очи на слепия
И нозе на хромия.
16 Бях отец на сиромасите:
Съдба която не знаех издирвах я.
17 И трошех челюстите на неправедния,
И изтеглях лова из зъбите му.
18 Тогаз думах: Ще умра на гнездото си;
И ще се умножат дните ми като пясъка.
19 Коренът ми беше прострян към водите;
И росата нощуваше на ветвите ми.
20 Славата ми подновяваше в мене,
И лъкът ми се укрепяваше в ръката ми.
21 чакаха и ме слушаха,
И мълчеха в съветването ми.
22 Подир думите ми те не притуряха нищо;
И говоренето ми капеше върх тях.
23 И очакваха за мене като за дъжд,
И зееха с уста като за пролетен дъжд.
24 Смеех се към тях, и не вярваха;
И не оставяха да падне долу светлостта на лицето ми
25 Избирах пътя им, и седях княз,
И вселявах се като цар в войнството,
Както онзи който утешава оскърбените.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42