Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 След това отвори Иов устата си та прокле деня си.
2 И говори Иов и рече: -
3 Да погине денят в който се родих,
И нощта в която рекоха: Роди се мъжко.
4 Да бъде тъмнина онзи ден:
Бог да го не потърси от горе,
И да не изгрее на него виделина.
5 Тъмнина и смъртна сянка да го обладаят:
Мрак да седи на него:
Мрачността на деня да го направи ужасен.
6 Тъмнина да обладае онази нощ:
Да се не събере с дните на годината:
Да не влезе в числото на месеците.
7 Ето, пуста да остане оная нощ:
Глас радостен да не дойде върху нея.
8 Да я прокълнат тези които кълнат дните,
Тези които са готови да дигнат Левиатана.
9 Да помрачеят звездите на вечерта й:
Да чака видело, и да няма,
И да не види първите лучи на зората;
10 Защото не затвори дверите на майчината ми утроба,
И не скри скръбта от очите ми.
11 Защо не умрях от рождението;
И не издъхнах щом излязох из утробата?
12 Защо ме приеха коленете?
Или защо съсците за да суча?
13 Защото сега щях да лежа и да почивам; щях да спя;
Тогаз щях да съм в упокоение
14 Наедно с царе и съветници земни
Които си градят запустения,
15 Или с князове които имаха злато,
Които бяха напълнили домовете си с сребро;
16 Или като изверг, скрит, не щеше да ме има,
Както младенци които видело не са видели.
17 Там нечестивите престават да смущават,
И там утрудените се упокояват.
18 Наедно се упокояват и пленените:
Не чуят глас насилнически.
19 Там са малък и голям,
И рабът е свободен от господаря си.
20 Защо се даде видело на злощастния,
И живот на ограничения в душата,
21 Които желаят смъртта, и няма я
Ако и да копаят за нея повече отколкото за скрити съкровища,
22 Които се много радват и веселят
Когато намерят гроба?
23 Защо се е дало видело на человека комуто пътят е скрит,
И когото Бог е затворил?
24 Защото преди ястието ми дохожда стенанието ми,
И риканията ми се изливат като вода.
25 Защото онова от което се боех случи ми се,
И онова от което треперях дойде върх мене.
26 Нямам мир, нито упокоение, нито тишина;
И смущение ме нападна.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42