Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 31 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Направих завет с очите си;
И как бих помислил на девица?
2 И какъв дял има от Бога отгоре?
И кое наследие от Всесилнаго от високите?
3 Не е ли разорението за нечестивия?
И пропастта за тези които правят беззаконие?
4 Не види ли той пътищата ми,
И не брои ли всичките ми стъпки?
5 Ако съм ходил с лъжа,
Или ногата ми е бързала на лъст,
6 Нека ме претегли с теглилката на правдата,
И нека познае Бог целостта ми.
7 Ако стъпката ми се е уклонила от пътя,
И сърдцето ми е последвало очите ми,
И петно ако се е залепило на ръцете ми,
8 То нека сея аз, а друг да яде,
И да се изкоренят произведенията ми.
9 Ако се е измамило сърдцето ми от жена,
Или съм причаквал при вратата на ближния си,
10 То нека моята жена меле за другиго,
И други да нападнат върх нея;
11 Защото това е омразно дело,
И съгрешение за осъждане от съдиите;
12 Защото е огън пояждащ до погубване,
И изкоренил би всичките ми плодове.
13 Ако съм презрял съдбата на раба си или на рабинята си
Когато се препираха с мене,
14 Какво ще направя тогаз когато стане Бог?
И когато посети какво ще му отговоря?
15 Този който направи мене в утробата не направи ли и него?
И не образува ли нас истият в матката?
16 Ако съм отрекъл желанието на сиромасите,
Или съм направил да помрачеят очите на вдовицата,
17 Или съм изял сам си хляба си,
И сирачето не е яло от него, -
18 (Защото от младостта ми то порасте с мене като при баща,
А нея от утробата на майка си наставих,-)
19 Ако съм видял някого че гине от нямане на дрехи,
Или сиромах без завивка,
20 чреслата му ако не са ме благословили,
И не се е стоплил с вълната от овците ми,-
21 Ако съм подигнал ръката си върх сирачето
Като гледах, че имам помощ в портата,
22 То да падне мишцата ми от рамото,
И ръката ми от лакътя да се строши;
23 Защото погибелта от Бога бе за мене ужас,
И пред неговото величие не можех се утърпя.
24 Ако съм турил надеждата си в злато,
Или съм рекъл на чистото злато: Ти си мое упование, -
25 Ако съм се развеселил защото богатството ми бе голямо,
И защото е намерила ръката ми изобилие,-
26 Ако съм гледал слънцето когато изгрява,
Или луната когато ходи в светлостта си,
27 И се е потеглило тайно сърдцето ми,
Или съм целувал с устата си ръката си, -
28 И това би било съгрешение за осъждане от съдията,
Защото бих се отрекъл от Бога Вишнаго.
29 Ако съм се зарадвал в погинването на ненавидещия ме,
Или ми е станало драго когато го намери зло, -
30 (Не съм оставил даже ни устата си да съгрешат
В това дето да искам живота му с клетва,-)
31 Ако человеците от къщата ми не са рекли:
Кой ще покаже ненаситения от закланите му меса?
32 (чужденецът не нощуваше вън:
Отварях вратата си на пътника,-)
33 Ако съм покрил престъпленията си както Адам,
И съм скрил беззаконието си в пазухата си, -
34 Тогаз да се убоя от голямо множество,
И да ме разтрепери презрението на домородията,
Та да млъкна и да не изляза из вратата.
35 О, да имаше някой да ме слуша!
Ето, желанието ми е, Всесилний да ми отговаряше,
И съперникът ми да пишеше книга.
36 Ето, на рамо щях да я нося:
За венец щях да я привържа върху себе си:
37 Щях да му явя числото на стъпките си:
Като княз щях да приближа при него.
38 Ако вика нивата ми против мене,
И плачат браздите й купно, -
39 Ако съм изял плода й без плата,
Или съм извадил душата на стопаните й, -
40 То да прорастат тръне вместо жито,
И вместо ечимик плевели.
Свършиха се думите на Иова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42