Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 32 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И тримата тези человеци престанаха да отговарят Иову, защото беше праведен пред очите си.
2 Тогаз се разпали гневът на Елиу сина на Варахиила Вузеца, от рода на Арама: разпали се гневът му против Иова, защото оправдаваше себе си повече нежели Бога.
3 Разпали се гневът му и против тримата му приятели, защото, без да намерят ответ, осъдиха Иова.
4 А Елиу очакваше да говори Иов и те, защото бяха по-стари от него.
5 Но когато Елиу видя че нямаше ответ в устата на тримата мъже, разпали се гневът му.
6 И отговори Елиу синът на Варахиила Вузеца и рече: -
Аз съм млад на възраст, а вие стари;
За това се посвених,
И убоях се да ви явя което зная.
7 Аз рекох: Дните да говорят,
И многото години да учат мъдрост.
8 Но има дух в человека;
И вдъхновението на Всесилния го вразумява.
9 Не са винаги мъдри само по-големите;
Нито само старците разумяват съд.
10 За това рекох: Слушайте ме,
Да явя и аз което зная.
11 Ето, чаках вие да говорите;
Слушах доказванията ви
Доде изпитате думите;
12 И прегледах ви;
И, ето, никой от вас не можа да обличи Иова
И да отговори на думите му.
13 Да не речете: Ние намерихме мъдрост:
Бог ще го низложи, а не человек.
14 А той не отпращаше думи към мене;
И аз няма да му отговоря според вашите говорения.
15 Те се смаяха, не отговориха вече,
Изгубиха думите си.
16 И чакаха, обаче не говореха;
Но стоеха: не отговаряха вече.
17 Да отговоря и аз от моя страна,
Да явя и аз което зная;
18 Защото съм пълен с думи:
Духът ми вътре в мене ме утеснява.
19 Ето утробата ми е като вино не отворено:
Ще се разпукне както нови мехове.
20 Ще проговоря за да си отдъхна:
Ще отворя устните си и ще отговоря.
21 Да ми не бъде да стана лицеприемник
Нито да полаская человека.
22 Защото не зная да лаская:
Създателят ми грабнал би ме тутакси.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42