Търсене в Библията онлайн
 
Йов 33 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 За то, Иове, чуй сега говоренето ми,
И слушай всичките мои думи.
2 Ето, сега отворих устата си:
Езикът ми говори с устата ми.
3 Думите ми ще бъдат според правотата на сърдцето ми;
И устните ми ще произнесат разум чист.
4 Дух Божий ме е направил,
И диханието на Всесилнаго ме е оживотворило.
5 Ако можеш, отговори ми:
Опълчи се пред мене, застани.
6 Ето, аз съм според думата ти от Божия страна;
И аз от кал съм образуван.
7 Ето, страхът ми не ще те ужаси.
Нито ръката ми ще е тежка върх тебе.
8 Ти наистина рече в ушите ми,
И чух гласа на думите ти:
9 чист и без престъпление съм: неповинен съм;
И беззаконие няма в мене.
10 Ето, намира причини против мене:
Счита ме за неприятел свой.
11 Туря нозете ми в клада:
Наблюдава всичките ми пътища.
12 Ето, според това не си праведен:
Ще ти отговоря, защото Бог е по-голям от человека.
13 Защо се препираш с него?
Понеже той не дава ответ ни за едно от деянията си.
14 Защото Бог говори еднъж и дваж;
Но человек не внимава.
15 В съновидение, в нощно зрение,
Когато дълбок сън пада на человеците,
Когато сънуват на леглото си,
16 Тогаз отваря ушите на человеците,
И запечатва поучение в тях,
17 За да отвърне человека от деянията му,
И да извади гордостта из человека;
18 Предпазва душата му от рова,
И живота му да не падне от меч
19 Пак се наказва с болки на одъра си,
И всичките му кости с силни болки,
20 Щото животът му се отвръща от хляба,
И душата му от желаемото ястие.
21 Плътта му се изнурява така щото не се вижда,
И невидимите му кости се подават.
22 А душата му се приближава при рова,
И животът му при убиващите.
23 Ако има вестител с него
Или обяснител, един между тисяща,
За да възвести неговата правота на человека,
24 Тогаз ще му бъде милостив
И ще рече: Избави го да не слезе в рова:
Аз намерих изкупуване за него.
25 Плътта му ще е по-цветеща от плътта на младенец:
Ще се върне в дните на младостта си:
26 Ще се помоли Богу и той ще бъде добромислен към него,
И ще гледа лицето му с радост,
И ще отдаде человеку правдата му.
27 Бог гледа към человеците; и като рече някой:
Съгреших, и изкривих правото,
И не ме ползува,
28 Той избавя душата му да не отиде в рова,
И животът му ще види видело.
29 Ето, всичко това прави Бог
Дваж и триж с человека,
30 За да отвърне душата му от рова,
Та да се просвети в виделото на живите.
31 Внимавай, Иове, послушай ме:
Мълчи, и аз ще говоря.
32 Ако имаш нещо да речеш, отговори ми:
Говори, защото желая да се оправдаеш.
33 Ако ли не, ти ме послушай:
Мълчи, и ще те науча мъдрост.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42