Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 34 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И пак отговори Елиу та рече: -
2 Слушайте думите ми, о мъдри;
И дайте ми слушане, вие умни;
3 Защото ухото опитва думите,
А небцето вкушава ястието.
4 Да изберем за себе си съд:
Да знаем помежду си кое е доброто.
5 Защото Иов рече: Праведен съм;
И Бог отстрани съда ми:
6 Излъган съм в съда си:
Раната ми е неизцелима без да имам престъпление.
7 Кой человек, като Иова,
Пие укори като вода,
8 И пътува в съдружество с делателите на беззаконието,
И ходи с нечестиви человеци?
9 Защото рече: Нищо не ползува человека
Да благоугождава Богу.
10 Заради това слушайте ме, разумни мъже:
Да не бъде да има неправда в Бога,
И у Всесилнаго беззаконие!
11 Защото ще отдаде на человека според делото му,
И ще направи да намери всеки според пътя си.
12 Наистина Бог няма да направи нечестие,
Нито Всесилний ще извърне правосъдието.
13 Кой е турил върх него грижата на земята?
Или кой е наредил всичката вселенна?
14 Ако тури сърдцето си на человека,
Ще оттегли при себе си духа му и диханието му:
15 Ще издъхне купно всяка плът,
И человекъ ще се върне в пръстта
16 Сега, ако имаш разум, чуй това:
Слушай гласа на думите ми.
17 И този който ненавиди правото ще властвува ли?
И ще изкараш ли повинен крепкия праведник
18 Който говори на цар: Нечестив си, -
На князове: Беззаконни сте, -
19 Който не приима лицето на князове,
Нито гледа на богатия повече нежели на сиромаха,
Понеже всички тези са дело на ръцете му?
20 В една минута ще умрат,
И в полунощ людете ще се смутят и ще прейдат;
И якият ще се махне, не с ръка.
21 Защото очите му са върху пътищата на человека,
И гледа всичките негови стъпки.
22 Няма тъмнина нито смъртна сянка
Дето да се скрият делателите на беззаконието;
23 Понеже не ще да тури вече человека в изпитание
За да дойде в съд с Бога.
24 С неизследван способ ще строши крепките,
И ще тури други вместо тях;
25 Защото знае делата им,
И обръща нощ и те се сътриват.
26 Ударя ги като нечестиви
На място дето има зрители,
27 Понеже се уклониха от него,
И не познаха ни един от пътищата му,
28 И направиха да дойде при него викът на сиромасите,
И чу вика на угнетените.
29 И когато той утешава, кой ще смути?
И когато крие лицето си, кой може да го види? .
Било за народ или человека еднакво,
30 За да не царува лицемер,
И да се не впримчват людете.
31 Наистина към Бога трябва някой да говори:
Пострадах, не ща да направя вече зло.
32 Което аз не видя, ти ме научи:
Ако съм сторил беззаконие, не ща да сторя вече.
33 Да ли според мнението ти ще направи въздаянието, че ти отхвърляш? Защото ти ще избереш, а не аз:
Говори прочее което знаеш.
34 Разумни мъже ще ми рекат,
И мъдрий человек който ме слуша ще рече:
35 Иов не говори съ знание,
И думите му не са с разум.
36 Желанието ми е Иов да се изпита до конец;
Понеже отговори като нечестиви человеци.
37 Защото на греха си притуря нечестие:
Ръкоплеще между нас,
И умножава думите си против Бога.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42