Търсене в Библията онлайн
 
Йов 35 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Отговори пак Елиу и рече: -
2 Мислиш ли че е право това що рече ти:
Моята правда е повече от Божията?
3 Защото рече ти: Каква ще ми е ползата?
Какво ще придобия от това повече нежели от греха си?
4 Аз ще ти отговоря.
И на приятелите ти с тебе.
5 Погледни към небесата и виж;
И гледай облаците колко по-високи от тебе.
6 Ако съгрешаваш, какво правиш против него?
Или, ако се умножат престъпленията ти, що вършиш против него?
7 Ако си праведен, какво му даваш?
Или какво взема от ръката ти?
8 Нечестието ти може да повреди человек като тебе;
А правдата ти може да ползува человечески син.
9 От много угнетения викат:
Пищат от мишцата на крепките;
10 Но никой не говори: Де е Бог който ме е направил,
Който дава песни ноще,
11 Който ни вразумява повече от земните скотове,
И умъдрява ни повече от небесните птици?
12 Там викат от гордостта на лукавите;
Но той не отговаря.
13 Наистина Бог не ще да послуша суесловието,
Нито ще погледне Всесилний на него.
14 И даже когато ти говориш че няма да го видиш.
Съдът е пред него; затова имай упование на него.
15 И сега, понеже не е посетил в яростта си,
И не е прегледал с голяма жестокост,
16 За това Иов отваря уста напраздно
Трупа думи с неразумие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42