Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 35 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Отговори пак Елиу и рече: -
2 Мислиш ли че е право това що рече ти:
Моята правда е повече от Божията?
3 Защото рече ти: Каква ще ми е ползата?
Какво ще придобия от това повече нежели от греха си?
4 Аз ще ти отговоря.
И на приятелите ти с тебе.
5 Погледни към небесата и виж;
И гледай облаците колко по-високи от тебе.
6 Ако съгрешаваш, какво правиш против него?
Или, ако се умножат престъпленията ти, що вършиш против него?
7 Ако си праведен, какво му даваш?
Или какво взема от ръката ти?
8 Нечестието ти може да повреди человек като тебе;
А правдата ти може да ползува человечески син.
9 От много угнетения викат:
Пищат от мишцата на крепките;
10 Но никой не говори: Де е Бог който ме е направил,
Който дава песни ноще,
11 Който ни вразумява повече от земните скотове,
И умъдрява ни повече от небесните птици?
12 Там викат от гордостта на лукавите;
Но той не отговаря.
13 Наистина Бог не ще да послуша суесловието,
Нито ще погледне Всесилний на него.
14 И даже когато ти говориш че няма да го видиш.
Съдът е пред него; затова имай упование на него.
15 И сега, понеже не е посетил в яростта си,
И не е прегледал с голяма жестокост,
16 За това Иов отваря уста напраздно
Трупа думи с неразумие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42