Търсене в Библията онлайн
 
Йов 36 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И Елиу продължи и рече: -
2 Потърпи ме малко, и ще ти явя;
Защото има още думи за Бога.
3 Ще взема отдалеч ведението си,
И ще отдам правда на Създателя си,
4 Защото думите ми наистина не ще бъдат лъжливи.
Съвършеният въ ведението е при тебе.
5 Ето, Бог е крепък, но не презира никого:
Крепък в сила на мъдрост.
6 Няма да даде живот на нечестивия,
А на сиромасите дава правото.
7 Не оттегля очите си от праведните,
Но даже и с царе ги туря и с царе да седят на престол винаги,
И са възвишени.
8 И въ вериги вързани ако да са,
И хванати с въжя на скърб,
9 Тогаз им явява делата им
И престъпленията им, че са се преумножили,
10 И отваря и ухото им за поучение,
И заповядва да се върнат от беззаконието.
11 Ако послушат и послужат,
Ще свършат дните си в добро
И годините си въ веселия.
12 Но ако не послушат, ще минат през меч,
И ще умрат в неведение
13 А лицемерите в сърдце трупат гняв:
Не ще викнат когато ги свърже:
14 Душата им умира в младост,
И животът им се свършва между мръсните.
15 Избавя скърбния в скръбта му,
И в бедство отваря ушите им.
16 И така би те извел из теснина в ширина
Дето няма теснота;
И предлаганото на трапезата ти било би пълно с тлъстина.
17 Но ти си изпълнил съд на нечестив:
Съд и съдене ще те постигнат.
18 Понеже има ярост, внимавай с удар да не те довърши:
Тогаз нито голямо изкупване би те избавило.
19 Ще погледне ли на богатството ти?
Нито на злато, нито на всичката сила на имота.
20 Не желай нощта,
В която людете изчезват от мястото си.
21 Внимавай да се не обърнеш към беззаконието;
Защото ти си предпочел това повече от скърбта.
22 Ето, Бог е възвишен в силата си:
Кой поучава като него?
23 Кой му е определил пътя му?
Или кой може да му рече: Направил си беззаконие?
24 Помни да възвеличиш неговото дело
Което гледат человеците.
25 Всеки человек го види:
человек гледа това от далеч.
26 Ето, Бог е велик, и ние го не знаем;
И числото на годините му е неизследвано.
27 Когато възвлича водните капки,
Те изливат от парите му дъжд
28 Който облаците изтакат:
Изобилно капят върх человека.
29 Може ли още някой да разумее разпростиранията на облаците,
Шума на скинията му?
30 Ето, разпростира светлината си върху нея,
И покрива морските дъна;
31 Понеже чрез тях съди народите,
И дава храна изобилно.
32 В дланите си крие светкавицата,
И заповядва й де да удари:
33 Поръча й заради приятеля си,
А против нечестивия готви гняв.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42