Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 36 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И Елиу продължи и рече: -
2 Потърпи ме малко, и ще ти явя;
Защото има още думи за Бога.
3 Ще взема отдалеч ведението си,
И ще отдам правда на Създателя си,
4 Защото думите ми наистина не ще бъдат лъжливи.
Съвършеният въ ведението е при тебе.
5 Ето, Бог е крепък, но не презира никого:
Крепък в сила на мъдрост.
6 Няма да даде живот на нечестивия,
А на сиромасите дава правото.
7 Не оттегля очите си от праведните,
Но даже и с царе ги туря и с царе да седят на престол винаги,
И са възвишени.
8 И въ вериги вързани ако да са,
И хванати с въжя на скърб,
9 Тогаз им явява делата им
И престъпленията им, че са се преумножили,
10 И отваря и ухото им за поучение,
И заповядва да се върнат от беззаконието.
11 Ако послушат и послужат,
Ще свършат дните си в добро
И годините си въ веселия.
12 Но ако не послушат, ще минат през меч,
И ще умрат в неведение
13 А лицемерите в сърдце трупат гняв:
Не ще викнат когато ги свърже:
14 Душата им умира в младост,
И животът им се свършва между мръсните.
15 Избавя скърбния в скръбта му,
И в бедство отваря ушите им.
16 И така би те извел из теснина в ширина
Дето няма теснота;
И предлаганото на трапезата ти било би пълно с тлъстина.
17 Но ти си изпълнил съд на нечестив:
Съд и съдене ще те постигнат.
18 Понеже има ярост, внимавай с удар да не те довърши:
Тогаз нито голямо изкупване би те избавило.
19 Ще погледне ли на богатството ти?
Нито на злато, нито на всичката сила на имота.
20 Не желай нощта,
В която людете изчезват от мястото си.
21 Внимавай да се не обърнеш към беззаконието;
Защото ти си предпочел това повече от скърбта.
22 Ето, Бог е възвишен в силата си:
Кой поучава като него?
23 Кой му е определил пътя му?
Или кой може да му рече: Направил си беззаконие?
24 Помни да възвеличиш неговото дело
Което гледат человеците.
25 Всеки человек го види:
человек гледа това от далеч.
26 Ето, Бог е велик, и ние го не знаем;
И числото на годините му е неизследвано.
27 Когато възвлича водните капки,
Те изливат от парите му дъжд
28 Който облаците изтакат:
Изобилно капят върх человека.
29 Може ли още някой да разумее разпростиранията на облаците,
Шума на скинията му?
30 Ето, разпростира светлината си върху нея,
И покрива морските дъна;
31 Понеже чрез тях съди народите,
И дава храна изобилно.
32 В дланите си крие светкавицата,
И заповядва й де да удари:
33 Поръча й заради приятеля си,
А против нечестивия готви гняв.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42