Търсене в Библията онлайн
 
Йов 37 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 В това още сърдцето ми трепери
И се клати от мястото си.
2 Слушайте внимателно гръма на гласа му,
И звука който излазя из устата му.
3 Проважда го под всичкото небе,
И святкането му до краищата на земята:
4 След него вика глас:
Гърми с гласа на величието си,
И като се чуе гласът му, няма да ги възпре.
5 Бог гърми чудно с гласа си:
Прави величествия които не разумяваме.
6 Защото говори към снега: Бъди на земята, -
И към буйния дъжд, и към силните си дъждове.
7 Запечатва ръката на всякого человека,
Щото всичките человеци които са негово дяло да разумяват.
8 А зверовете влазят в пещерите
И лежат на местата си.
9 От юг иде вихрушката,
А студът от север.
10 От духането Божие се дава лед,
И ширината на водите се стеснява.
11 А ведрината изгонва гъстия облак:
Виделината му разпилява облаците;
12 И те се носят наоколо под наставлението му,
За да правят всичко що им заповядва
По лицето на обитаемата земя;
13 И докарва ги или за наказание,
Или за земята си, или за милост.
14 Слушай това, Иове:
Стой та размисли Божиите чудеса.
15 Разумяваш ли как ги нарежд Бог,
И прави да сияе святкането на облака му?
16 Разумяваш ли равновесието на облаците,
чудесата на Съвършенаго в знанието?
17 Как биват дрехите ти топли
Когато упокоява земята чрез юга?
18 Прострял ли си с него твърдта,
Силна както леяно огледало?
19 Научи ни що да му речем:
От тъмнина ние не можем да наредим думите си.
20 Ще му се възвести ли ако аз говоря?
Ако продума человек, непременно ще бъде погълнат.
21 И сега человеците не могат да погледнат на светлото сияние
Което е в твърдта, като замине вятърът та я очисти,
22 И дойде златозарно време от север.
Страшна слава има в Бога.
23 Всесилен е, не можем да го проумеем:
Превъзходен е в сила и в съд
И в множеството на правдата: не угнеява.
24 За това му се боят человеците;
И той не гледа на никого от мъдрите в сърдце.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42