Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 37 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 В това още сърдцето ми трепери
И се клати от мястото си.
2 Слушайте внимателно гръма на гласа му,
И звука който излазя из устата му.
3 Проважда го под всичкото небе,
И святкането му до краищата на земята:
4 След него вика глас:
Гърми с гласа на величието си,
И като се чуе гласът му, няма да ги възпре.
5 Бог гърми чудно с гласа си:
Прави величествия които не разумяваме.
6 Защото говори към снега: Бъди на земята, -
И към буйния дъжд, и към силните си дъждове.
7 Запечатва ръката на всякого человека,
Щото всичките человеци които са негово дяло да разумяват.
8 А зверовете влазят в пещерите
И лежат на местата си.
9 От юг иде вихрушката,
А студът от север.
10 От духането Божие се дава лед,
И ширината на водите се стеснява.
11 А ведрината изгонва гъстия облак:
Виделината му разпилява облаците;
12 И те се носят наоколо под наставлението му,
За да правят всичко що им заповядва
По лицето на обитаемата земя;
13 И докарва ги или за наказание,
Или за земята си, или за милост.
14 Слушай това, Иове:
Стой та размисли Божиите чудеса.
15 Разумяваш ли как ги нарежд Бог,
И прави да сияе святкането на облака му?
16 Разумяваш ли равновесието на облаците,
чудесата на Съвършенаго в знанието?
17 Как биват дрехите ти топли
Когато упокоява земята чрез юга?
18 Прострял ли си с него твърдта,
Силна както леяно огледало?
19 Научи ни що да му речем:
От тъмнина ние не можем да наредим думите си.
20 Ще му се възвести ли ако аз говоря?
Ако продума человек, непременно ще бъде погълнат.
21 И сега человеците не могат да погледнат на светлото сияние
Което е в твърдта, като замине вятърът та я очисти,
22 И дойде златозарно време от север.
Страшна слава има в Бога.
23 Всесилен е, не можем да го проумеем:
Превъзходен е в сила и в съд
И в множеството на правдата: не угнеява.
24 За това му се боят человеците;
И той не гледа на никого от мъдрите в сърдце.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42