Търсене в Библията онлайн
 
Йов 38 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогава Господ отговори на Иова из бурята и каза:
2 Кой е тогава този, който помрачава Моя съвет С неразумни думи?
3 Опаши сега кръста си като мъж, И ще те попитам; и ти ми изявявай.
4 Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен:
5 Кой определи мерките й? (ако знаеш) Или кой тегли връв за мерене по нея?
6 На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи краеъгълния й камък,
7 Когато звездите на зората пееха заедно, И всичките Божии синове възклицаваха от радост?
8 Или кой затвори морето с врати, Когато се устреми та излезе из матка,
9 Когато го облякох с облак И го пових с мъгла,
10 И поставих му граница от Мене, Турих лостове и врати,
11 И рекох: До тук ще дохождаш, но не по-нататък, И тук ще се спират гордите ти вълни?
12 Откак започнаха дните ти заповядал ли си ти на утрото И показал на зората мястото й,
13 За да обхване краищата на земята, Така щото да се изтърсят от нея злодейците
14 Та да се преобразува тя, както глина под печат, И всичко да изпъква като че ли в облекло,
15 А от нечестивите да се отнема виделината им, И издигнатата им мишца да се строши?
16 Прониквал ли си до изворите на морето? Или ходил ли си да изследваш бездната?
17 Откриха ли се на тебе вратите на смъртта? Или видял ли си сенчестите врати на смъртта?
18 Схванал ли си широчината на земята? Кажи, ако си разбрал всичко това.
19 Где е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината где е мястото й,
20 За да я заведеш до границата й, И да познаеш пътеките към дома й?
21 Без съмнение, ти знаеш, защото тогаз си се родил, И голямо е числото на твоите дни!
22 Влизал ли си в съкровищниците за снега, Или виждал ли си съкровищниците за градушката,
23 Които пазя за време на скръб, За ден на бой и на война?
24 Що е пътят за мястото, гдето се разсява светлината, Или се разпръсва по земята източният вятър?
25 Кой е разцепил водопровод за проливните дъждове, Или път за светкавицата на гърма,
26 За да се докара дъжд върху ненаселена земя, Върху пустинята, гдето няма човек,
27 За да насити пустата и запустяла земя. И да направи нежната трева да изникне?
28 Дъждът има ли баща? Или кой е родил капките на росата?
29 От чия матка излиза ледът? И кой е родил небесната слана? -
30 Когато водите се втвърдяват като камък, И повърхността на бездната се смръзва.
31 Ти ли връзваш връзките на Плеадите, Или развързваш въжетата на Ориона?
32 Извеждаш ли Мазарот на времето му? Или управляваш Мечката с малките й?
33 Познаваш ли законите на небето? Установяваш ли неговото владичество върху земята?
34 Издигаш ли гласа си до облаците, За да те покрият изобилни води?
35 Изпращаш ли светкавици, та да излизат И да ти казват: Ето ни?
36 Кой е турил мъдрост в облаците? Или кой е дал разум на гъстите облаци?
37 Кой с мъдрост брои облаците? Или кой излива небесните мехове
38 Та да се сгъстява пръстта в куп, И буците да се слепят?
39 Улавят ли лов за лъвицата? Или насищат ли охотата на лъвовите малки,
40 Когато седят в рововете си, И остават в скривалищата за да причакват?
41 Кой приготвя за враната храната й, Когато пилетата й от нямане храна Се скитат и викат към Бога?
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42