Търсене в Библията онлайн
 
Йов 38 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогаз отговори Господ Иову из бурята и рече: -
2 Кой е той който помрачава съвета ми
С неразумни думи?
3 Опаши сега чреслата си като мъж,
Защото ще те попитам; и обади ми
4 Де беше ти когато основах земята?
Извести ми, ако имаш разум.
5 Кой положи мерките й? кажи ако знаеш;
Или кой тегли равномер по нея?
6 На какво са утвърдени основанията й?
Или кой положи краеъгълния й камик
7 Когато звездите на зората пееха наедно,
И всичките Божии синове радостно викаха?
8 Или кой затвори морето с врата
Когато се устреми та излезе като из матка,
9 Когато го облякох с облак
И го пових с мъгла,
10 И положих му предел чрез заповедането си,
И турих вереи и врата,
11 И рекох: До тук ще дохождаш, и няма да преминеш,
И тук ще се спира гордостта на вълните ти?
12 В дните си ти заповядал ли си ти на ранината?
Показал ли си на зората мястото й
13 За да хване краищата на земята,
Щото злодейците да се оттръснат от нея?
14 Та се преобразува като печатаема кал;
И всичко се представя като облекло.
15 И виделината на нечестивите се отнема от тях;
А мишцата на горделивите се съкрушава.
16 Влязвал ли си до изворите на морето?
Или ходил ли си в издирване на бездната?
17 Отвориха ли се тебе вратата на смъртта?
Или видял ли си вратата на смъртната сянка?
18 Познал ли си ширината на земята?
Кажи, ако си разумял всичко това.
19 Де е пътят към обиталището на виделината?
И на тъмнината, де е мястото й
20 За да я хванеш в предела й,
И да познаеш пътеките на дома й?
21 Знаеш ли че тогаз си се родил?
Или че е голямо числото на твоите дни?
22 Влязвал ли си в съкровищата на снега?
Или виждал ли си съкровищата на града
23 Които съхранявам за време на скърб,
За ден на бой и на бран?
24 През кой път се разподеля виделината,
Или се разпръсва по земята източният вятър?
25 Кой отвори потоци за буйните дъждове,
Или път за светкавицата на гърма
26 За да докара дъжд върху ненаселена земя,
В пустиня дето няма человек,
27 За да насити непроходимата и ненаселената земя,
И да направи да изникне прозябението на злака?
28 Дъждът има ли баща?
Или кой роди капките на росата?
29 От чия матка излиза ледът?
И кой роди небесната слана?
30 Водите се скриват като под камик,
И лицето на бездната се смръзва.
31 Можеш ли да вържеш връзките на Плиадите,
Или развържеш узите на Ориона?
32 Можеш ли да извадиш небесните знакове въ времето им?
Или можеш ли да водиш Мечката съ синовете й?
33 Познаваш ли законите на небето?
Можеш ли да наредиш неговото владение на земята?
34 Можеш ли да подигнеш гласа си до облаците
За да те покрие изобилие от води?
35 Можеш ли да изпроводиш светкавици, та да излязат
И да ти рекат: Ето ни?
36 Кой тури мъдрост вътре в человека?
Или кой даде разум на сърдцето му?
37 Кой може да брои облаците с мъдрост?
Или кой може да изпразднува небесните мехове
38 За да се слегне пръстта в сгъстение,
И буците да се слепнуват?
39 Ще уловиш ли лов за лъва?
Или ще наситиш ли охотата на лъвовите щенета
40 Когато лежат в пещерите,
И седят на леглата за да причакват?
41 Кой приготвя на врана храната му
Когато пилетата му от нямане на храна
Се скитат и викат към Бога?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42