Търсене в Библията онлайн
 
Йов 39 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Знаеш ли времето на раждането на дивите кози по канарите?
Можеш ли забележи кога раждат кошутите?
2 Можеш ли да преброиш колко месеци изпълнят те?
Или знаеш ли времето на раждането им?
3 Те се навождат, раждат децата си,
Освобождават се от болезните си.
4 чадата им заякнуват, растат в полето:
Излазят и не се връщат вече при тях.
5 Кой е пуснал свободен дивия осел?
Или кой е развързал връзките на онагра,
6 Комуто съм направил къща пустинята,
И жилище негово соленината?
7 Присмива се на градския метеж:
Не чуе вика на подканителя:
8 Горите, които обикаля са пашата му;
И ходи да търси всякакво зеленище.
9 Да ли ще рачи единорогът да ти работи,
Или ще пренощува ли в яслите ти?
10 Можеш ли да вържеш единорога с впрегалото му за оране?
Или ще изравня ли полетата зад тебе?
11 Ще се облегнеш ли на него, защото е силата му голяма?
Или ще оставиш ли нему работата си?
12 Ще се увериш ли нему да донесе житото ти
И да го събере в гумното ти?
13 Крилата на камилоптицата се движат радостно:
Те дали са крила и пера на щръка?
14 Но тя оставя яйцата си в земята
И топли ги на пръстта,
15 И забравя че е възможно нога да ги смаже
Или полски звяр да ги стъпче.
16 Ожесточава се против чадата си като че не са нейни:
Напраздно се труди, без да се бои;
17 Защото Бог я е лишил от мъдрост,
И не й е отделил разум.
18 Когато стане права,
Присмива се на коня и на всадника му.
19 Ти ли си дал сила на коня?
Ти ли си облякъл врата му с грива?
20 Ти ли го правиш да скача като скакалец?
Екотът на пръхането му е ужасен.
21 Копае с крак в дола, и се радва на силата си:
Излязва срещу оръжията.
22 Присмива се на страха, и не трепери;
Нито се връща от лицето на меча.
23 Тулът трещи против него,
Бляскавото копие, и сулицата.
24 Поглъща земята с буйство и свирепство;
И при гласа на тръба не се удържа.
25 Щом затръби тръбата, той казва: Хо, хо!
И от далеч подушва боя,
Вика на войводите, и крясъка.
26 чрез твоята ли мъдрост лети ястребът
И простира крилата си към юг?
27 чрез твоята ли заповед се възвишава орелът
И прави гнездото си по височините?
28 Живее в канарите,
И обитава по върховете на канарите и на непроходните места.
29 От там си открива храна:
Очите му съглеждат от далеч;
30 И пилетата му смучат кръв;
И дето има трупове, той е там.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42