Търсене в Библията онлайн
 
Йов 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогаз Елифаз Теманецън отговори и рече: -
2 Ако начнем да ти говорим, ще ти дотегне ли?
Но кой може се удържа да не говори?
3 Ето, ти си научил мнозина,
И немощни ръце си укрепил.
4 Твоите думи са заякчили онези които се колебаеха,
И колена ослабнали си укрепил.
5 А сега дойде това на тебе, и ти е дотегнало:
Докача те, и смутил си се.
6 Страхът ти не е ли твоето дързновение,
И правостта на пътищата ти твоята надежда?
7 Я си напомни: кой неповинен е погинал?
И де са били изтребени правите?
8 Както съм аз видял, които орат беззаконие,
И сеят нечестие, тях и жънат.
9 Изтребват се от духането на Бога,
И от диханието на ноздрите му погинват.
10 Риканието на лъва и гласът на рикател лъв угаснаха,
И зъбите на малките лъвове се изкъртиха.
11 Лъвът погинва от нямане лов,
И на лъвицата щенетата се разпръсват.
12 И скришно дойде върху ми дума,
И ухото ми довзе едно шепнене от нея.
13 Всред мислите от нощните видения,
Когато дълбок сън пада върх человеците,
14 Ужас ме хвана, и трепет,
И разтресе всичките ми кости
15 И дух премина отпреде ми:
Космите на тялото ми настръхнаха.
16 Застана, но аз не познах образа му:
Зрак се яви пред очите ми:
В мълчането чух глас който рече:
17 Ще бъде ли смъртният по-праведен от Бога?
Ще бъде ли человек по-чист от Създателя си?
18 Ето, Той не се уверява на рабите си,
И в ангелите си гледа недостатък, -
19 Колко повече в онези които живеят в къщи от кал,
На които основанието е в пръстта,
И смазват се по-скоро от молеца?
20 От заран до вечер съсипват се:
Без да усети някой губят се за всекога.
21 Величеството им което е в тях не прехожда ли?
Умират не в мъдрост.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42