Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогаз Елифаз Теманецън отговори и рече: -
2 Ако начнем да ти говорим, ще ти дотегне ли?
Но кой може се удържа да не говори?
3 Ето, ти си научил мнозина,
И немощни ръце си укрепил.
4 Твоите думи са заякчили онези които се колебаеха,
И колена ослабнали си укрепил.
5 А сега дойде това на тебе, и ти е дотегнало:
Докача те, и смутил си се.
6 Страхът ти не е ли твоето дързновение,
И правостта на пътищата ти твоята надежда?
7 Я си напомни: кой неповинен е погинал?
И де са били изтребени правите?
8 Както съм аз видял, които орат беззаконие,
И сеят нечестие, тях и жънат.
9 Изтребват се от духането на Бога,
И от диханието на ноздрите му погинват.
10 Риканието на лъва и гласът на рикател лъв угаснаха,
И зъбите на малките лъвове се изкъртиха.
11 Лъвът погинва от нямане лов,
И на лъвицата щенетата се разпръсват.
12 И скришно дойде върху ми дума,
И ухото ми довзе едно шепнене от нея.
13 Всред мислите от нощните видения,
Когато дълбок сън пада върх человеците,
14 Ужас ме хвана, и трепет,
И разтресе всичките ми кости
15 И дух премина отпреде ми:
Космите на тялото ми настръхнаха.
16 Застана, но аз не познах образа му:
Зрак се яви пред очите ми:
В мълчането чух глас който рече:
17 Ще бъде ли смъртният по-праведен от Бога?
Ще бъде ли человек по-чист от Създателя си?
18 Ето, Той не се уверява на рабите си,
И в ангелите си гледа недостатък, -
19 Колко повече в онези които живеят в къщи от кал,
На които основанието е в пръстта,
И смазват се по-скоро от молеца?
20 От заран до вечер съсипват се:
Без да усети някой губят се за всекога.
21 Величеството им което е в тях не прехожда ли?
Умират не в мъдрост.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42