Търсене в Библията онлайн
 
Йов 40 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Господ проговори на Иова и каза:
2 Тоя, който е изобличил Всемогъщият, ще ли се бори с Него? Тоя, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това.
3 Тогава Иов отговори Господу, казвайки:
4 Ето, аз съм нищожен; какво да Ти отговоря? Турям ръката си на устата си.
5 Веднъж съм говорил, и не ща да отговарям вече, Дори дваж, но няма да повторя.
6 Тогава Господ отговори на Иова из бурята, като каза:
7 Опаши сега кръста си като мъж; Аз ще те попитам, и ти Ми изявявай.
8 Дори не ще ли допускаш Моята съдба? Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?
9 Или имаш ли мишца като Бога? И можеш ли да гърмиш с глас като Него?
10 Украси се сега с превъзходство и достолепие, И облечи се в чест и величие.
11 Изсипвай преливащия си гняв; И гледай на всеки горделив, и смирявай го;
12 Гледай на всеки горделив, и снишавай го; И стъпквай нечестивите на мястото им;
13 Скрий ги купно в пръстта; Вържи лицата им в скритото място.
14 Тогава и Аз ще изповядам пред тебе, Че твоята десница може да те спаси.
15 Ето сега речния кон който съм направил както и тебе; Яде трева като вол.
16 Ето сега, силата му е в чреслата му, И якостта му в мускулите на корема му.
17 Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата му са сплотени.
18 Костите му са като медни цеви; Ребрата му са като железни лостове.
19 Той е изящното дело Божие; Оня, Който го е направил, го е снабдил с меча Си.
20 Наистина планините промишляват за него храна. Гдето играят всичките полски зверове.
21 Ляга под сенчестите дървета, В скривалището на тръстиката, и в блатата;
22 Сенчестите дървета го покриват със сянката си; Върбите на потоците го обкръжават.
23 Ето, ако би придошла река, той не трепери; Не се смущава, ако би се и Иордан устремил по устата му.
24 Може ли някой да го хване когато е на щрек. Или да прободе носа му с примка?
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42