Търсене в Библията онлайн
 
Йов 40 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Отговори още Господ Иову и рече: -
2 Който се съди с Всесилнаго, ще го научи ли?
Тоз който обличава Бога нека отговори на това.
3 Тогаз Иов отговори Господу и рече: -
4 Ето, аз съм нищожен: какво мога да ти отговоря?
Ще туря ръката си на устата си.
5 Еднъж съм говорил, и не ща да отговоря вече,
И дваж, но не ща да притуря.
6 Тогаз отговори Господ Иову из бурята и рече:
7 Опаши сега като мъж чреслата си:
Аз ще те попитам, и ти ми обади.
8 Ще унищожиш ли съдбата ми?
Ще ме осъдиш ли за да се оправдаеш?
9 Имаш ли мишца като Бога?
И можеш ли да гърмиш с глас като него?
10 Украси се сега с великолепие и превъзходство,
И облечи се съ слава и красота.
11 Изливай яростта на гнева си;
И гледай всеки горделив, и смирявай го:
12 Гледай всеки горделив, и сваляй го;
И стъпквай нечестивите на мястото им:
13 Скрий ги наедно в пръстта:
Затвори лицата им в скрито място;
14 Тогаз и аз ще ти изповядам
че десницата ти може да те спаси.
15 Ето сега Веемот когото съм направил с тебе:
Яде трева като вол.
16 Ето сега, силата му е в чреслата му,
И якостта му в рибиците на корема му.
17 Клати опашката си като кедър:
Жилите на бедрата му са сплетени.
18 Костите му са медни цеви:
Костите му са като железни вереи.
19 То е изящното дело Божие:
Който го е направил, той може да приближи до него меча си.
20 Наистина горите промишляват за него храна,
Дето играят всите полски зверове.
21 Ляга под сенчестите дървета,
Под покрива на тръстта, и в блатата;
22 Сенчестите дървета го покриват съ сянката си:
Върбите на потоците го окружават.
23 Ето, ако се наводни река, не бърза да бяга:
Не мари ако би се и Иордан устремил в устата му.
24 Може ли някой да го хване явно,
Или в сети да продупчи носа му?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42