Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 40 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Отговори още Господ Иову и рече: -
2 Който се съди с Всесилнаго, ще го научи ли?
Тоз който обличава Бога нека отговори на това.
3 Тогаз Иов отговори Господу и рече: -
4 Ето, аз съм нищожен: какво мога да ти отговоря?
Ще туря ръката си на устата си.
5 Еднъж съм говорил, и не ща да отговоря вече,
И дваж, но не ща да притуря.
6 Тогаз отговори Господ Иову из бурята и рече:
7 Опаши сега като мъж чреслата си:
Аз ще те попитам, и ти ми обади.
8 Ще унищожиш ли съдбата ми?
Ще ме осъдиш ли за да се оправдаеш?
9 Имаш ли мишца като Бога?
И можеш ли да гърмиш с глас като него?
10 Украси се сега с великолепие и превъзходство,
И облечи се съ слава и красота.
11 Изливай яростта на гнева си;
И гледай всеки горделив, и смирявай го:
12 Гледай всеки горделив, и сваляй го;
И стъпквай нечестивите на мястото им:
13 Скрий ги наедно в пръстта:
Затвори лицата им в скрито място;
14 Тогаз и аз ще ти изповядам
че десницата ти може да те спаси.
15 Ето сега Веемот когото съм направил с тебе:
Яде трева като вол.
16 Ето сега, силата му е в чреслата му,
И якостта му в рибиците на корема му.
17 Клати опашката си като кедър:
Жилите на бедрата му са сплетени.
18 Костите му са медни цеви:
Костите му са като железни вереи.
19 То е изящното дело Божие:
Който го е направил, той може да приближи до него меча си.
20 Наистина горите промишляват за него храна,
Дето играят всите полски зверове.
21 Ляга под сенчестите дървета,
Под покрива на тръстта, и в блатата;
22 Сенчестите дървета го покриват съ сянката си:
Върбите на потоците го окружават.
23 Ето, ако се наводни река, не бърза да бяга:
Не мари ако би се и Иордан устремил в устата му.
24 Може ли някой да го хване явно,
Или в сети да продупчи носа му?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42