Търсене в Библията онлайн
 
Йов 42 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогаз отговори Иов Господу и рече: -
2 Зная че всичко можеш,
И никоя Твоя мисъл не може да бъде възбранена.
3 Кой е той що крие съвета неразумно?
И тъй, аз говорих онова което не съм разумявал,
Неща пречудни за мене които не съм познавал.
4 Слушай, моля се, и аз ще говоря:
Ще те попитам, и ти ми обади.
5 Слушал съм за тебе съ слушането на ухото,
Но сега окото ми те види;
6 За това се гнуся от себе си,
И се кая в пръст и пепел.
7 А когато Господ издума тези думи на Иова, рече Господ на Елифаза Теманеца: Разпали се яростта ми против тебе и против двамата ти приятели; защото не говорихте за мене правото както рабът ми Иов.
8 За това вземете сега за себе си седем телци и седем овни та идете при раба ми Иова, и принесете всесъжение за себе си; а Иов рабът ми ще се помоли за вас, (защото ще приема лицето му,) за да не сторя с вас според безумието ви; защото не говорихте за мене правото както рабът ми Иов.
9 И отидоха Елифаз Теманецът, и Валдад Савхиецът, и Софар Нааматецът та направиха както им заповяда Господ; и Господ прие лицето Иовово.
10 И върна Господ пленението Иовово като се помоли за приятелите си; и даде Господ на Иова двойно всичко каквото имаше по-напред.
11 Тогаз дойдоха при него всичките му братя, и всичките му сестри, и всички които го познаваха по-напред та ядоха хляб с него в дома му; и, плакаха за него, и утешиха го за всичкото зло което Господ нанесе на него; и даде му всеки по един сребърник, и всеки по една златна обеца.
12 И благослови Господ последните дни на Иова повече от първите му; щото придоби четиринадесет тисящи овци, и шест тисящи камили, и тисяща чифта волове, и тисяща ослици.
13 Родиха му се още и седем синове и три дъщери;
14 и нарече името на първата Иемима, и името на втората Касия, и името на третата Керен-апух.
15 И не се намерваха по всичката земя жени красни като Иововите дъщери; и отец им даде им наследие между братята им.
16 Подир това живя Иов сто и четиридесет години, и видя синовете си, и синовете на синовете си, четири рода.
17 И умря Иов, стар и сит от дни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42