Търсене в Библията онлайн
 
Йов 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Извикай сега; има ли някой да ти отговори? И към кого от светите духове ще се обърнеш?
2 Наистина гневът убива безумния, И негодуването умъртвява глупавия.
3 Аз съм виждал безумният като се е вкоренявал; Но веднага съм проклинал обиталището му;
4 Защото чадата му са далеч от безопасност; Съкрушават ги по съдилищата И няма кой да ги отърве;
5 Гладният изяжда жетвата им, Граби я даже изсред тръните; И грабителят поглъща имота им.
6 Защото скръбта не излиза от пръстта, Нито печалта пониква из земята;
7 Но човек се ражда за печал, Както искрите, за да хвъркат високо,
8 Но аз Бога ще потърся, И делото си ще възложа на Бога,
9 Който върши велики и неизследими дела И безбройни чудеса;
10 Който дава дъжд по лицето на земята, И праща води по нивите;
11 Който възвишава смирените, И въздига в безопасност нажалените,
12 Който осуетява кроежите на хитрите, Така щото ръцете им не могат да извършат предприятието си;
14 Денем посрещат тъмнина, И по пладне пипат както нощем.
15 Но Бог избавя сиромаха от меча, който е устата им, И от ръката на силния;
16 И така сиромахът има надежда, А устата на беззаконието се запушват.
17 Ето, блажен е оня човек, когото Бог изобличава; Затова, не презирай наказанието от Всемогъщия;
18 Защото Той наранява, Той и превързва; Поразява, и Неговите ръце изцеляват.
19 В шест беди ще те избави; Дори в седмата няма да те досегне зло.
20 В глад ще те откупи от смърт, И във война от силата на меча.
21 От бича на език ще бъдеш опазен, И не ще се уплашиш от погибел, когато дойде.
22 На погибелта и на глада ще се присмиваш, И не ще се уплашиш от земните зверове;
23 Защото ще имаш спогодба с камъните на полето; И дивите зверове ще бъдат в мир с тебе.
24 И ще познаеш, че шатърът ти е в мир; И когато посетиш кошарата си, няма да намериш да ти липсва нещо.
25 Ще познаеш още, че е многочислено твоето потомство, И рожбите ти както земната трева.
26 В дълбока старост ще дойдеш на гроба си, Както се събира житен сноп на времето си.
27 Ето, това издирихме; така е; Слушай го, и познай го за своето добро.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42