Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Повикни сега: има ли някой да ти отговори?
И към кого от светите ще погледнеш?
2 Наистина гневът убива безумния,
И ревнованието умъртвява глупавия.
3 Аз видях безумния като се вкореняваше;
Но внезапно проклех къщата му.
4 Синовете му са далеч от безопасност;
И смазват ги по съдовищата,
И няма кой да ги отърве;
5 На които жетвата изяда гладният,
И граби я през трънете,
И имота им поглъща грабителът.
6 Защото не излазя скръбта от пръстта,
Нито печалта изникнува из земята.
7 Но человек се ражда за печал,
И искрите да хвъркат високо.
8 Но аз Бога ще потърся,
И делото си ще възложа на Бога,
9 Който прави неизследими величия
И чудеса безчислени;
10 Който дава дъжд по лицето на земята,
И проважда води по нивята;
11 Който възвишава смирените,
И въздига в безопасност нажалените:
12 Който разпилява намеренията на хитрите,
И не могат ръцете им да извършат предприятието си;
13 Който хваща мъдрите в пронирството им,
И съветът на лъстивите се низвергава.
14 Дене посрещат тъмнина,
И по пладне пипат както ноще.
15 Но избавя сиромаха от меч,
От устата им, и от ръката на силния.
16 И сиромахът има надежда;
А устата на беззаконието се затулят.
17 Ето, блажен е онзи человек когото обличава Бог;
За то не презирай наказанието на Всесилнаго;
18 Защото той наранява, и обвързва;
Поразява, и ръцете му изцеляват.
19 В шест скърби ще те освободи;
И в седмата няма да те досегне зло.
20 В глад ще те избави от смърт,
И в бран от ръка на меч.
21 От бич на език ще бъдеш упазен,
И не ще се уплашиш от погибел когато дойде.
22 На погибелта и на глада ще се присмиваш,
И не ще се уплашиш от земните зверове.
23 Защото ще имаш споборство с каменете на полето;
И дивите зверове ще мируват с тебе.
24 И ще познаеш че шатърът ти е в мир;
И ще посетиш жилището си, и не ще намериш нищо оскудно.
25 И ще познаеш че е много твоето семе,
И потомците ти както тревата на земята.
26 Ще идеш в дълбока старост в гроба,
Както се скупува купен от жито в времето си.
27 Ето, това издирихме: така е:
чуй го и познай за себе си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42