Търсене в Библията онлайн
 
Йов 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Повикни сега: има ли някой да ти отговори?
И към кого от светите ще погледнеш?
2 Наистина гневът убива безумния,
И ревнованието умъртвява глупавия.
3 Аз видях безумния като се вкореняваше;
Но внезапно проклех къщата му.
4 Синовете му са далеч от безопасност;
И смазват ги по съдовищата,
И няма кой да ги отърве;
5 На които жетвата изяда гладният,
И граби я през трънете,
И имота им поглъща грабителът.
6 Защото не излазя скръбта от пръстта,
Нито печалта изникнува из земята.
7 Но человек се ражда за печал,
И искрите да хвъркат високо.
8 Но аз Бога ще потърся,
И делото си ще възложа на Бога,
9 Който прави неизследими величия
И чудеса безчислени;
10 Който дава дъжд по лицето на земята,
И проважда води по нивята;
11 Който възвишава смирените,
И въздига в безопасност нажалените:
12 Който разпилява намеренията на хитрите,
И не могат ръцете им да извършат предприятието си;
14 Дене посрещат тъмнина,
И по пладне пипат както ноще.
15 Но избавя сиромаха от меч,
От устата им, и от ръката на силния.
16 И сиромахът има надежда;
А устата на беззаконието се затулят.
17 Ето, блажен е онзи человек когото обличава Бог;
За то не презирай наказанието на Всесилнаго;
18 Защото той наранява, и обвързва;
Поразява, и ръцете му изцеляват.
19 В шест скърби ще те освободи;
И в седмата няма да те досегне зло.
20 В глад ще те избави от смърт,
И в бран от ръка на меч.
21 От бич на език ще бъдеш упазен,
И не ще се уплашиш от погибел когато дойде.
22 На погибелта и на глада ще се присмиваш,
И не ще се уплашиш от земните зверове.
23 Защото ще имаш споборство с каменете на полето;
И дивите зверове ще мируват с тебе.
24 И ще познаеш че шатърът ти е в мир;
И ще посетиш жилището си, и не ще намериш нищо оскудно.
25 И ще познаеш че е много твоето семе,
И потомците ти както тревата на земята.
26 Ще идеш в дълбока старост в гроба,
Както се скупува купен от жито в времето си.
27 Ето, това издирихме: така е:
чуй го и познай за себе си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42