Търсене в Библията онлайн
 
Йов 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Не е ли войнствуване человеческий живот на земята?
И дните му не са ли като дни на наемник?
2 Както раб желае сянка,
И както наемник очаква заплатата си,
3 Така аз взех за наследие месеци на суета,
И печални нощи ми се определиха.
4 Когато си лягам, казвам:
Кога ще стана, и ще премине нощта?
И омръзна ми да се обръщам до зори.
5 Плътта ми е облечена с червие и буци от пръст:
Кожата ми се пука и тече.
6 Дните ми са по-бързи от совалката на тъкача,
И чезнат без надежда.
7 Помни че животът ми е вятър: окото ми няма да се върне за да види добро.
8 Окото на оногози който ме гледа няма да ме види вече:
Очите ти са върху мене, а ето няма ме.
9 Облакът се разпилява и изчезнува;
Така и слазящий в гроба няма да възлезе пак:
10 Няма да се върне вече в дома си;
И мястото му няма да го познае вече.
11 За то аз няма да удържа устата си:
Ще говоря в утеснението на духа си:
Ще плача в горестта на душата си.
12 Море ли съм аз, или кит,
Та да туриш над мене стража?
13 Когато казвам: Одърът ми ще ме утеши,
Леглото ми ще улекчи оплакването ми,
14 Тогаз ме устрашаваш с сънища,
И ме ужасаваш с видения;
15 И душата ми избира удавене
И смърт, а не тези ми кости.
16 Додея ми се; не ща да живея до века:
Оттегли се от мене; защото дните ми са суета.
17 Що е человек, та да го възвеличаваш
И да туряш на ума си за него,
18 И да го посещаваш всяка заран,
И да го изкушаваш всяка минута?
19 До кога не ще се отвърнеш от мене,
И не ще ме оставиш ни колкото плюнката си да погълна?
20 Съгреших: що мога да ти направя,
Смотрителю на человеците?
Защо си ме турил за Своя цел.
И станах тегота на себе си?
21 И защо не прощаваш престъплението ми
И не отнимаш беззаконието ми?
Защото след малко ще спя в пръстта;
И сутринта ще ме потърсиш, и няма да ме има.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42