Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 А Валдад Шуахецът отговори и рече: -
2 До кога ще говориш така,
И думите на устата ти ще са силен вятър?
3 Да ли Бог извраща съдбата?
Или Всесилний извраща правдата?
4 Ако му са съгрешили синовете ти,
И ги е предал в ръката на беззаконието им;
5 Ако би ти рано потърсил Бога,
Ако би се помолил Всесилному,
6 Ако би бил ти чист и прав,
Непременно сега би се събудил той за тебе,
И направил би благополучно жилището на правдата ти;
7 И ако да е било началото ти малко,
Но сетнините ти биха се уголемили много.
8 Понеже попитай, моля, от първите родове,
И изпитай прилежно отците им;
9 Защото ние сме вчерашни, и не знаем нищо,
Понеже нашите дни на земята са сянка.
10 Не щат ли те да те научат те, и да ти рекат,
И да произнесат думи от сърдцето си?
11 Никне ли рогозът без тиня?
Расте ли ситникът без вода?
12 Доде е още зелен и не окосен
Изсъхнува преди всяка трева.
13 Така са пътищата на всички които забравят Бога;
И надеждата на лицемера ще се изгуби.
14 Надеждата му ще се пресече:
Дързновението му ще бъде паячина.
15 Ще се опре на къщата си, но тя не ще устои:
Ще се хване за нея, но не ще се възправи.
16 Влажен е пред слънцето;
И ветвата му се простира в градината му.
17 Коренето му се сплитат в грамадата на каменете;
И гледа каменното място.
18 Ако го изтръгне някой от мястото му,
Тогаз мястото ще се отрече от него и ще каже: Не съм те видял.
19 Ето, тая е радостта на пътя му;
И от пръстта други ще изникнат.
20 Ето, Бог не ще да отхвърли непорочния,
Нито ще хване ръката на злотворците,
21 Доде напълни устата ти съ смях
И устните ти с възкликновение.
22 Които те ненавидят ще се облекат с срам;
И жилището на нечестивите няма да съществува.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42