Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (По Славянски, част на 9)
Защо, Господи, стоиш отдалеч?
Защо се криеш в скърбно време?
2 В гордостта на нечестивия изгаря сиромахът:
Да се хванат в лукавствата които намислюват.
3 Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си;
И ублажава себе си лихоимецът: презира Господа.
4 Нечестивият от гордостта на лицето си не ще да потърси Господа:
Всичките му помисли са че няма Бог.
5 Неговите пътища на всяко време са криви:
Твоите съдове са много високо от лицето му:
Той духа срещу всичките си врагове.
6 Рече в сърдцето си: Няма да се поклатя,
Защото от род в род няма да падна в злощастие.
8 Седи в засада в преддворията,
В скришни места, за да убие неповинния:
Очите му гледат тайно към сиромаха.
9 Пречаква скришно като лъв в пещерата си:
Пречаква за да грабне сиромаха:
Грабнува сиромаха когато го влачи в примката си.
10 Навожда се, сниша се,
За да паднат сиромасите в ноктите му.
11 Рече в сърдцето си: Забрави Бог:
Скри лицето си: няма никога да види.
12 Стани, Господи: Боже, подигни ръката си:
Да не забравиш оскърбените.
13 Защо нечестивият презира Бога?
Рече в сърдцето си: Няма да изпиташ.
14 Видял си; защото ти гледаш неправдата и притеснението
За да въздадеш с ръката си:
Тебе се предава сиромахът:
На сирачето си ти помощник.
15 Строши мишцата на нечестивия.
Издири нечестието на лукавия доде не намериш вече от него.
16 Господ е цар в века века:
Езичниците ще изчезнат от земята му.
17 Господи, послушал си желанието на сиромасите:
Ще утвърдиш сърдцето им:
Ще направиш внимателно ухото си,
18 За да съдиш за сирачето и угнетения,
Щото да не следва вече человек който е от земя да устрашава.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150