Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 101 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 100)
Псалом Давидов.

Милост и съд ще пея:
Тебе, Господи, ще възпея.
2 Ще постъпвам разумно в път непорочен:
Кога ще дойдеш при мене?
Ще ходя с незлобието на сърдцето си
Всред дома си.
3 Не ща да туря пред очите си нещо лукаво:
Мразя законопрестъпление:
Не ще се прилепи то при мене.
4 Развращено сърдце ще бъде отхвърлено от мене:
Лукавия не ща да познавам.
5 Който клевети скришно съседа си,
Него ще погубя:
Който има горделиво око и надигнато сърдце,
Него не ща да търпя.
6 Очите ми ще гледат над верните на земята,
За да седят с мене:
Който ходи по непорочен път,
Той ще ми слугува.
7 Няма да живее вътре в дома ми, който постъпва коварно:
Който говори лъжа няма да устои пред очите ми.
8 Всяка заран ще погубям всичките нечестиви на земята.
За да изтребя от дома Господен всичките дялатели на беззаконие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150