Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 103 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 102)
Псалом Давидов.

Благославяй, душо моя, Господа,
И всички вътренни мои, светото му име.
2 Благославяй, душо моя, Господа,
И не забравяй всичките му благодеяния:
3 Който прощава всичките ти беззакония,
Изцелява всичките ти болести,
4 Избавя от тление живота ти,
Венчава те с милост и щедроти,
5 Насища с благости старостта ти:
Младостта ти се подновява като на орел.
6 Господ прави правда и съд
На всичките обиждани.
7 Показа пътищата си на Моисея,
Делата си на Израилевите синове.
8 Жалостив и милостив е Господ,
Дълготърпелив и многомилостив.
9 Не ще е противен за всякога,
Нито ще държи гняв в век.
10 Не ни е сторил според греховете ни,
Нито е въздал нам според беззаконията ни.
11 Защото колкото е небето високо от земята,
Толкоз е голяма милостта му към онези които му се боят:
12 Колкото отстои изток от запад,
Толкоз е отдалечил от нас престъпленията ни.
13 Както жали отец чадата си,
Така жали Господ онези които му се боят.
14 Защото той познава нашето създание,
Помни, че ние сме пръст.
15 Дните на человека са като трева:
Като цвят на полето, така цъвти.
16 Защото преминва вятърът над него, и няма го,
И мястото му го не познава вече.
17 А милостта Господня е от века
И до века върх онези които му се боят,
И правдата му върх синовете на синовете.
18 На онези които пазят завета му
И помнят заповедите му за да ги изпълняват.
19 Господ постави престола си на небето;
И царството му владее над всичко.
20 Благославяйте Господа, вси ангели негови,
Силни с крепост, които изпълнявате словото му
Като слушате гласа на словото му
21 Благославяйте Господа, всички сили негови,
Слуги негови, които изпълнявате волята му.
22 Благославяйте Господа, всички дела негови,
В всяко място на владичеството му.
Благославяй, душо моя, Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150