Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 104 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 103)
Благославяй, душо моя, Господа:
Господи Боже мой, възвеличил си се много:
С чест и с великолепие си облечен;
2 Ти който се обличаш с виделина като с дреха.
И простираш небето като опона;
3 Който градиш превизиренните си селения над водите,
Правиш облаците своя колесница,
И ходиш на крилата на вятъра;
5 Който си основал земята на основанието й.
За да се не поколебае в век века.
6 Покрил си я с бездната като с дреха:
Водите застанаха върху планините:
7 От твоето запрещение побегнаха:
От гласа на гръма ти се устремиха на бяг.
8 Възлязоха на планините, слязоха в доловете,
На мястото което си утвърдил за тях.
9 Положил си предел който не могат да преминат,
Нито да се върнат за да покрият земята.
10 Който проваждаш източници в доловете
За да текат между планините:
11 Напояват всичките полски зверове:
Дивите осли угасяват жаждата си:
12 При тях небесните птици превитават,
И между вейките пеят.
13 Който поиш планините от превизпренните си селения:
От плода на твоите дела насища се земята:
14 Който прозябаваш трева за скотовете,
И зеле за потреба на человека
За да изважда храна от земята,
15 И вино да весели сърдцето на человека,
Елей за да осветлява лицето,
И хляб да уякчава сърдцето на человека.
16 Наситиха се дърветата Господни,
Кедрите Ливански които е насадил,
17 Дето птиците правят гнезда:
Елхите са жилище на щърка:
18 Високите планини са на дивите кози:
Каменете са на кролиците прибежище.
19 Направил е луната за времената:
Слънцето познава запада си.
20 Туряш тъмнина, и става нощ:
В нея ходят всите зверове дъбравни.
21 Лъвчетата рикаят за лов,
И искат от Бога храната си.
22 Слънцето изгрява: събират се,
И лягат в леглата си.
23 Излиза человек на делото си,
И на работата си до вечер.
24 Колко са многочислени твоите дела, Господи!
Всичките с мъдрост си направил:
Земята е пълна с творенията ти.
25 Ето голямото и пространното море:
Там има гадове безбройни,
Животни малки с големи.
26 Там корабите преплават,
Там Левиатанът когото си създал да играе в него.
27 Всички тези от тебе очакват
Да дадеш на време храната им.
28 Даваш им: събират:
Отваряш ръката си, насищат се с благост:
29 Отвръщаш лицето си: смущават се:
Вземаш диханието им: умират,
И връщат се в пръстта си:
30 Изпроваждаш Духа си: създават се;
И подновяваш лицето на земята.
31 Да бъде славата Господня в век!
Да се весели в делата си Господ,
32 Който гледа върху земята, и тя трепери:
Прикасава се до горите, и димят.
33 Ще пея Господу доде съм жив:
Ще песнопея Богу моему до когато съществувам.
34 Моето за него размишление ще е сладко:
Аз ще се веселя в Господа.
35 Да изчезнат грешните от земята,
И нечестивите да ги няма вече.
Благослови, душо моя, Господа. Алилуия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150