Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 105 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав.104)
Славословете Господа: призивайте името му:
Възвещавайте в народите делата му.
2 Пейте му, песнопейте му:
Говорете за всичките му чудеса.
3 Хвалете се в светото негово име:
Да се весели сърдцето на онези които търсят Господа.
4 Търсете Господа и неговата сила:
Търсете лицето му винаги.
5 Поменувайте чудесата му които е направил,
Знаменията му, и съдбите на устата му,
6 Вие семе на Авраама, неговия раб,
Синове Яковови, избрани негови:
7 Той е Господ Бог наш:
Съдбите му са по всичката земя.
8 Всякога помни завета си,
Словото което заповяда на тисящи родове,
9 Което завеща Аврааму,
И клетвата си Исааку,
10 И утвърди го Якову за закон,
Израилю за вечен завет,
11 И рече: Тебе ще дам Ханаанската земя,
Дял на наследието ви.
12 Като бяха те малко на чет,
Малцина, и пришелци в нея,
13 И прехождаха от народ в народ,
От царство в друго племе,
14 Не остави никого да ги озлоби,
И заради тях царе обличи;
15 И казваше: Да не докачите помазаните ми,
И да не сторите зло на пророците ми.
16 И призва глад на земята;
Строши всяко подкрепение от хляб.
17 Изпроводи пред тях человека, Иосифа, продадения като раб;
18 Комуто нозете стесниха в окови:
Туриха го в железа,
19 Доде дойде неговото слово:
Словото Господне го опита.
20 Проводи царът и го развърза,
Управителът на народите, и освободи го.
21 Постави го господар на дома си,
И управител на всичкия си имот,
22 За да вързва князовете му по волята си,
И да вразумява старейшините му.
23 Тогаз дойде Израил в Египет,
И Яков се пресели в Хамовата земя.
24 И Господ нарасти людете си много,
И направи ги по-силни от враговете им.
25 Превърна сърдцето им да ненавиждат людете му,
Да правят коварства против рабите му.
26 Проводи Моисея своя раб,
И Аарона когото избра.
27 Извършиха всред тях знаменията му
И чудесата му в Хамовата земя
28 Проводи мрак и помрачи;
И не упорствуваха на думите му.
29 Превърна водите им в кръв,
И измори рибите им.
30 Земята им кипна с жаби
Дори до вътрешните стаи на царете им.
31 Рече, та дойдоха песии мухи,
И скнипи по всичките им предели.
32 Даде им град вместо дъжд,
И огън пламенен в земята им.
33 И порази лозята им и смоковниците им,
И строши дърветата в пределите им.
34 Рече, та дойдоха скакалци
И прузи без чет,
35 И изпоядоха всичката трева по земята им,
И изпоядоха плода на нивята им.
36 И порази всичките първородни в земята им,
Начатъка на всичката им сила.
37 И изведе ги с сребро и злато;
И нямаше немощен в племената им.
38 Възвесели се Египет в изхождането им;
Защото техният страх бе нападнал върх него.
39 Разпростря облак да покрива людете си,
И огън да им свети нощя.
40 Искаха, и донесе им препелици,
И с небесен хляб ги насити.
41 Разтвори камика, и извряха води,
Потекоха реки в безводните места;
42 Защото помена светото свое слово
Към Авраама раба си.
43 И изведе людете си с веселие,
Избраните си с радост;
44 И даде им земите на народите;
И наследиха труда на племената,
45 За да пазят неговите повеления,
И да съхраняват законите му. Алилуия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150