Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 106 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 105)
Алилуия. Славете Господа, защото е благ.
Защото милостта му е в век.
2 Кой може да изкаже могуществото Господне,
Да направи да се чуят всички негови хвали?
3 Блажени които пазят правосъдие,
Които правят правда на всяко време.
4 Помни ме, Господи, в благоволението си към людете си:
Посети ме с спасението си;
5 За да гледам доброто на избраните твои,
За да се веселя в веселието на народа ти,
За да се хваля с твоето наследие.
6 Съгрешихме ние и отците ни:
Беззаконие и нечестие направихме.
7 Бащите ни в Египет не разумяха твоите чудеса:
Не помнеха многото твои милости;
И противиха се при морето, при червено Море.
8 Но ги спаси заради името си,
За да направи голямо могуществото си.
9 И запрети на червено Море, и изсъхна;
И преведе ги през бездните като през пустиня.
10 И спаси ги от ръката на ненавистника,
И избави ги от ръката на неприятеля.
11 И водите покриха враговете им:
Не остана ни един от тях.
12 Тогаз повярваха думите му:
Пееха хвалата му.
13 Но скоро забравиха делата му:
Не дочакаха съвета му;
14 Но пожелаха пожелание в пустинята,
И изкусиха Бога в безводното място.
15 И даде им което искаха:
Проводи обаче мършавост на душите им.
16 И в стана завидяха на Моисея,
И на Аарона светия Господен.
17 Земята се отвори та погълна Датана,
И покри събранието Авироново.
18 И огън изгори събранието им:
Пламик опали нечестивите.
19 Направиха теле в Хорив,
И поклониха се на излеян идол;
20 И промениха славата си
В подобие на вол който яде трева.
21 Забрави Бога спасителя своего,
Който направи велики дела в Египет,
22 чудни в Хамовата земя,
Страшни в червено Море.
23 И думаше да ги изтреби,
Ако Моисей избраният негов
Не би застанал пред него като в пролом
За да отвърне гнева му да ги не погуби.
24 Презряха още желаемата земя:
Не повярваха неговото слово;
25 И пороптаха в шатрите си:
Не послушаха гласа Господен.
26 За то подигна ръката си против тях
За да ги свали в пустинята,
27 И да свали семето им между народите,
И да ги разпръсне по разни места.
28 И прилепиха се при Ваалфегоря,
И ядоха жъртви принесени на мъртвите,
29 И раздразниха Бога с делата си
Толкоз щото се устреми върх тях язвата.
30 Но стана Финеес и направи съд;
И язвата престана.
31 И вмени му се за правда
В род и род до века.
32 И разяриха го въ водите на Мерива,
И стана зле с Моисея поради тях;
33 Защото огорчиха духа му,
Та говори несмислено с устните си.
34 Не изтребиха народите
За които Господ им бе заповядал;
35 Но смесиха се с езичниците,
И научиха се на техните дела:
36 И служиха на идолите им,
Които станаха сет за тях;
37 И синовете си и дъщерите си
Принесоха в жъртва на бесовете;
38 И проляха неповинна кръв,
Кръвта на синовете си и на дъщерите си,
Които пожряха на Ханаанските идоли;
И оскверни се земята от кръвопролития.
39 И оскверниха се с делата си,
И блудуваха в деянията си.
40 За то гневът Господен се разяри върху людете му,
И погнуси се от наследието си.
41 И предаде ги в ръцете на езичниците;
И обладаха ги ненавистниците им;
42 И ги утесниха неприятелите им;
И останаха покорени под ръката им.
43 Много пъти ги избави,
Но те го разгневиха с съветите си;
За то се и унижиха заради беззаконието си.
44 Но погледна в утеснението им
Когато чу вика им;
45 И помена своя към тях завет,
И разкая се според голямата си милост.
46 И направи ги да намерят милосердие
Пред всичките които ги бяха пленили.
47 Спаси ни, Господи Боже наш,
И събери ни от езичниците,
За да славословим светото твое име,
И да се хвалим с твоята хвала.
48 Благословен Господ Бог Израилев от века и до века;
И да рекат всичките люде: Амин. Алилуия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150