Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 107 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 106)
Славете Господа, защото е благ,
Защото милостта му е во век.
2 Така да говорят избавените чрез Господа,
Които избави от ръката на неприятеля,
3 И ги събра от страните,
От изток и от запад, от север и от морето.
4 Скитаха се по пустинята в необитаем път.
Не нахождаха град за население.
5 Бяха гладни и жедни:
Душата им чезнеше в тях.
6 Тогаз викнаха към Господа в скърбта си;
И ги избави от утесненията им;
7 И заведе ги през прав път
За да идат в град за население.
8 Да песнословят Господу за неговата милост,
И за чудесата му към человеческите синове.
9 Защото насити душа жадна,
И душа гладна изпълни с добрини.
10 Те седяха в тъмнина и в смъртна сянка,
Вързани съ скърб и с желязо,
11 Защото не се покориха на Божиите слова,
И съвета на Вишнаго презряха.
12 За то смири сърдцето им с труд:
Паднаха, и нямаше кой да им помогне.
13 Тогаз викнаха към Господа в скърбта си;
И ги избави от утесненията им:
14 Изведе ги из тъмнината и из сянката на смъртта,
И оковите им разкъса.
15 Да песнословят Господу за неговата милост,
И за чудесата му към человеческите синове.
16 Защото съкруши медните врата,
И железните вереи строши.
17 Безумните са в скърб за беззаконните си пътища
И за неправдите си.
18 От всяко ястие се гнуси душата им,
И приближават се до вратата на смъртта.
19 Тогаз викат към Господа в скърбта си;
И спасява ги от утесненията им.
20 Проважда словото си и ги изцелява,
И отървава ги от тлението им.
21 Да песнословят Господу за неговата милост,
И за чудесата му към человеческите синове;
22 Да жъртвуват жъртви на хвала,
И да възвещават делата му с радост
23 Които слязват на морето в кораби,
И правят работи в много води,
24 Те виждат делата Господни,
И чудесата му в дълбините.
25 Защото заповядва, и се дига бурен вятър,
И повдига вълните му.
26 Възлязват до небесата, и слязват дори до бездните:
Душата им тае в бедствие.
27 Люлеят се и политат като пиян,
И всичката им мъдрост изчезнува.
28 Тогаз викат към Господа в скърбта си;
И ги извожда из утесненията им.
29 Обръща бурята в тишина,
И умълчават се вълните им.
30 И те се веселят защото утихнаха,
И той ги завожда на желаемото им пристанище.
31 Да песнословят Господу за неговата милост,
И за чудесата му към человеческите синове.
32 И да го възвишават в събора на людете,
И в заседанието на старците да го хвалят.
33 Той променява реки в пустиня,
И водни извори в суша,
34 Плодоносната земя в солена,
Заради нечестието на жителите й.
35 Променява пустинята въ водни езера,
И сухата земя въ водни извори.
36 И там населява гладните,
И съставят градове за население,
37 И сеят ниви, и садят лозя,
Които дават плодове и рожби.
38 И благославя ги, и силно се умножават,
И скотовете им не умалява.
39 А намаляват и смиряват се
От утеснение, злощастие, и тъга.
40 Той излива презрение върх князовете,
И прави ги да се скитат в пустиня дето няма път.
41 А нищия възвишава от унижение,
И дава му челяд като стадо.
42 Праведните гледат и се радват;
А всяко беззаконие ще загради устата си.
43 Който е мъдър нека внимава на това;
И ще разумеят Господните милости.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150