Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 108 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 107)
Песен, Псалом Давидов.

Утвърдено е сърдцето ми, Боже:
Ще пея и ще песнопея и съ славата си.
2 Събуди се, псалтирю и китаро.
Ще се събудя рано.
3 Ще те славословя, Господи, между народите,
И ще ти песнопея между племената.
4 Защото твоята милост се възвеличи по-горе от небесата,
И твоята истина до облаците.
5 Възнеси се, Боже, над небесата;
И славата ти да бъде над всичката земя.
6 За да се избавят твоите възлюблени,
Спаси с десницата си, и послушай ме.
7 Бог говори в светилището си:
Ще тържествувам, ще разделя Сихем,
И дола Сокхот ще размеря:
8 Мой е Галаад, мой Манасий;
Ефрем е крепост на главата ми,
А Юда законоположител мой:
9 Моав е омивалницата ми:
Върх Едом ще хвърля сапога си:
Ще възкликна над Филистимската земя.
10 Кой ще ме въведе в оградения град?
Кой ще ме заведе до Едом?
11 Не ти ли, Боже, който си ни отхвърлил?
И ти, Боже, който не излизаш с нашите воинства?
12 Дай ни помощ от скърбта,
Защото е суетно спасение от человека.
13 чрез Бога ще направим юначество;
И той ще стъпче враговете ни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150