Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 10)
Първому Певцу. Псалом Давидов.

На Господа положих надежда:
Как думате на душата ми:
Бягай у вашата гора като птица?
2 Защото, ето, нечестивите запнаха лък,
Приготвиха стрелите си на тетивите,
За да устрелят в тъмно правите сърдцем.
3 Ако се разорят основанията,
Праведният що може да направи?
4 Господ е в светия си храм:
Господ има престола си на небето:
Очите му гледат, веждите му изпитват человеческите синове.
5 Господ изпитва праведния;
А нечестивия и оногоз който обича неправдата мрази душата му.
6 Ще одъжди над нечестивите сети:
Огън и жупел и буря е делът на чашата им.
7 Защото праведний Господ обича правдата:
Лицето му гледа на правия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150