Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 111 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 110)
Алилуя. Ще славя Господа от все сърдце
В съвета на правите и в събранието.
2 Големи са делата Господни,
Изследуеми от всички които се наслаждават в тях.
3 Славно и великолепно е неговото дело;
И правдата му остава въ век.
4 Достопаметни направи чудесата си:
Милостив и щедър е Господ.
5 Даде храна на онези които му се боят:
Ще помни винаги завета си.
6 Възвести на людете си силата на делата си
Като им даде наследието на езичниците.
7 Делата на ръцете му са истина и правосъдие:
Истинни са всичките му заповеди:
8 Утвърдени са въ век века:
Направени са в истина и правота.
9 Проводи избавление на людете си:
Определи завета си въ век:
Свето и страшно е името му.
10 Начало на мъдростта е страх Господен:
Всички които ги правят имат добър разум:
Неговата хвала пребивава въ век.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150