Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 112 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 111)
Алилуя. Блажен онзи человек, който се бои от Господа;
И благоволи много в заповедите му.
2 Семето му ще бъде силно на земята:
Родът на правите ще се благослови.
3 Изобилие и богатство ще има в дома му,
И правдата му остава въ век.
4 Виделина изгрява в тъмнината за правите:
Милостив е, и щедър, и праведен.
5 Добрият человек помилва и дава на заем:
Устроявя работите си с правосъдие.
6 Наистина никога няма да се поколебае;
В памет вечна ще бъде праведният.
7 От зъл слух не ще се убои:
Сърдцето му е твърдо, понеже се надее на Господа.
8 Утвърдено е сърдцето му: не ще се убои
Доде види падането на неприятелите си.
9 Разпръсна, даде на сиромасите:
Правдата му остава във век:
Рогът му ще се възвиси в слава.
10 Нечестивият ще види и ще се разгневи:
Ще поскърца съ зъбите си и ще изтае:
Желанието на нечестивите ще погине.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150