Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 112 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 По еврейски азбучен псалом. Алилуия. Блажен оня човек, който се бои от Господа, Който много се възхищава от заповедите Му.
2 Потомството му ще бъде силно на земята; Родът на праведните ще се благослови.
3 Изобилие и богатство ще има в дома му; И правдата му ще трае до века.
4 Виделина изгрява в тъмнината за праведните; Той е благ, и милостив, и праведен.
5 Блазе на човека, който показва милост и дава на заем; Ще поддържа делото си в съда.
6 Наистина никога няма да се поклати; Праведният е вечен паметник.
7 От лош слух не ще се бои; Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа.
8 Утвърдено е сърцето му; той не ще се бои До тогаз, до когато види повалянето на неприятелите си.
9 Разпръсна, даде на сиромасите; Правдата му трае до века; Рогът му ще се издигне на почит.
10 Нечестивият ще види това и ще се наскърби, Ще поскърца със зъби, и ще се стопи; Желаното от нечестивите ще погине.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150