Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 113 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 112)
Алилуя. Хвалете, раби Господни,
Хвалете името Господне.
2 Да бъде името Господне благословено,
От нине и до века.
3 От изток на слънцето до запада му
Да се хвали името Господне.
4 Господ е висок над всичките народи:
Над небесата е неговата слава.
5 Кой е като Иеова нашия Бог?
Който седи на височините:
6 Който се навожда за да преглежда
Онова, което е на небето и на земята:
7 Който въздига от пръстта сиромаха,
И от гноището възвишава нищия;
8 За да го постави да седне с князовете,
С князовете на людете му:
9 Който населява в дом неплодната,
И я прави весела майка на чада. Алилуя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150