Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 115 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 113)
Не нам, Господи, не нам,
Но на името си дай слава,
За милостта си и за истината си.
2 Защо да рекат езичниците:
че де е техний Бог?
3 Наший Бог е на небето
Прави всичко що му е угодно.
4 Техните идоли са сребро и злато,
Дела на человечески ръце.
5 Уста имат, но не говорят:
Очи имат, но не виждат.
6 Уши имат, но не чуят:
Ноздри имат, но не обоняват.
7 Ръце имат, но не пипат:
Нозе имат, но не ходят,
Нито издават глас от гъртана си.
8 Подобни тям ще станат които ги правят,
Всеки който се надее на тех.
9 Израилю, уповай на Господа:
Той им е помощник и щит.
10 Доме Ааронов, уповай на Господа:
Той им е помощник и щит.
11 Които се боите от Господа, уповайте на Господа:
Той им е помощник и щит.
12 Господ ни помена.
Ще благослови, ще благослови Израелевия дом,
Ще благослови Аароновия дом,
13 Ще благослови които се боят от Господа,
Малките и големите.
14 Господ ще ви възрасти,
Вас и вашите чада.
15 Благословени сте вие от Господа,
Който е направил небето и земята.
16 Небесата небесни са Господни;
А земята даде на человеческите синове.
17 Не ще хвалят Господа мъртвите,
Нито всичките, които слезват на местото на мълчанието.
18 Но ние ще благославяме Господа
От сега и до века. Алилуя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150