Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 11)
Първому Певцу, на Шеминот.
Псалом Давидов.

Спаси, Господи; защото не остана вече преподобен;
Защото се загубиха верните от человеческите синове.
2 Всеки говори суета към ближния си:
С лъстиви устни говорят от двойно сърдце.
3 Ще изтреби Господ всичките лъстиви устни,
Езика велеречив
4 На онези които рекоха: Ще надвием с езика си:
Устните ни са наши: кой е нам господар?
5 Заради насилствието на сиромасите, заради стенанието на нищите,
Сега ще стана, говори Господ:
Ще туря в безопасност оногоз срещу когото духа нечестивият.
6 Думите на Господа са думи чисти,
Сребро претопено в горнило от пръст
Очистено седем пъти.
7 Ти, Господи, ще ги съхраниш:
Ще ги упазиш от този род в век.
8 Нечестивите ходят изоколо
Когато нищожните се възвишават между человеческите синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150