Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 122 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 121)
Песен на Степените, Давидова.

Възрадвах се когато ми рекоха:
Да отидем в дома Господен.
2 Ето, нозете ни стоят
Извътре на твоите врата, Ерусалиме.
3 Ерусалим е съграден
Като град сглобен наедно.
4 Там възлизат племената,
Племената Господни, според завещаното на Израиля,
За да славят името Господне.
5 Защото там се положиха престоли за съд,
Престолите на Давидовия дом.
6 Просете мира на Ерусалим
Да са благополучни които те обичат!
7 Мир да бъде в стените ти,
Благоденствие в палатите ти!
8 Заради братята и другарите си
Ще говоря сега: Мир да е в тебе!
9 Заради дома на Господа Бога нашего
Ще търся доброто ти.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150