Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 124 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 123)
Песен на Степените, Давидова.

Ако не би бил Господ с нас,
(Нека рече сега Израил,)
2 Ако не би бил Господ с нас,
Когато станаха человеци върху нас,
3 Тогаз живи биха ни погълнали,
Когато яростта им пламтеше против нас.
4 Тогаз водите биха ни потопили,
Потокът би преминал върху душата ни.
5 Тогаз надигнатите води
Биха преминали върх душите ни
6 Благословен Господ,
Който не ни предаде в зъбите им като лов!
7 Душата ни се избави, като птица от сетъта на ловците:
Сетъта се строши и ние се избавихме.
8 Помощта ни е в името на Господа,
Който направи небето и земята.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150