Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 127 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 126)
Песен на Степените, Соломонова.

Ако Господ не съгради дома,
Напраздно се трудят зидарите;
Ако Господ не упази града,
Напраздно бди стражът.
2 Напраздно е вам да ставате рано,
Да лягате късно, и да ядете хляба на скърбта
Господ наистина дава сън на възлюбления ди.
3 Ето, наследие от Господа са чадата:
Мъзда от него е плодът на утробата.
4 Както са стрелите в ръката на силния,
Така са синовете на младостта.
5 Блажен онзи человек
Който е напълнил тула си с тях!
Таквизи няма да се посрамят
Когато говорят с враговете при градската порта.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150