Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 129 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 128)
Песен на Степените.

Много пъти са воювали против мене от младостта ми,
(Нека рече сега Израил,)
2 Много пъти са воювали против мене от младостта ми;
Но не ми надвиха.
3 Орачите ораха по гърба ми
Провлекоха браздите си дълги.
4 Праведен е Господ:
Изсече въжата на нечестивите.
5 Ще се засрамят и ще се върнат назад
Всички които ненавидят Сиона.
6 Ще станат като тревата на къщния покрив
Която преди да се изскубе изсъхнува;
7 От която не пълни жетварът ръката си,
Нито недрото си който вързва сноповете;
8 И заминувателите не ще да рекат:
Благословение Господне на вас!
Благославяме вас в името Господне!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150