Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 12)
Първому Певцу. Псалом Давидов.

До кога, Господи, ще ме забравяш съвсем?
До кога ще криеш лицето си от мене?
2 До кога ще имам съветвания в душата си,
Болезни всеки ден в сърдцето си?
До кога ще се възноси врагът ми върх мене?
3 Погледни, послушай ме, Господи Боже мой:
Просвети очите ми да не би да заспя в смърт:
4 Да не би да рече врагът ми: Надвих му,
И се зарадват противниците ми ако се поклатя.
5 Но аз уповах на милостта ти:
Сърдцето ми ще се радва на спасението ти.
6 Ще пея Господу,
Защото ми стори благодеяние.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150