Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 130 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 129)
Песен на Степените.

Из дълбините виках към тебе, Господи.
2 Господи, послушай гласа ми:
Да бъдат ушите ти внимателни в гласа на моленето ми.
3 Ако погледнеш на беззаконията, Господи,
Господи, кой ще може да устои?
4 При тебе обаче има прощение
За да ти се боят.
5 Почаках Господа, почака душата ми,
И уповах на словото му.
6 Душата ми чака Господа
Повече от онези които чакат зората,
Ей, които чакат зората.
7 Да уповае Израил на Господа;
Защото у Господа е милостта,
И велико е у него изкуплението;
8 И той ще избави Израиля
От всичките му беззакония.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150