Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 132 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 131)
Песен на Степените.

Помни, Господи, Давида,
И всичките му трудове;
2 Как се кле Господу,
И направи обричане на крепкаго Бога Яковова:
3 Не ща да вляза под покрива на дома си,
Не ща да възляза на постлания си одър,
4 Не ща да дам сън на очите си,
Дремане на клепачите си,
5 Доде не намеря място за Господа,
Селение за крепкаго Бога Яковова.
6 Ето, ние чухме за него в Ефрата:
Намерихме го в полетата на дъбравата.
7 Да влезем в скиниите му,
Да се поклоним на подножието на нозете му.
8 Стани, Господи, и влез в упокоението си,
Ти, и ковчегът на силата ти.
9 Свещениците ти да се облекат с правда,
И преподобните ти да викат с радост.
10 Заради Давида раба си
Недей отвраща лицето на помазаника си.
11 Кле се Господ с истина Давиду:
Няма да я престъпи:
От плода на чреслата ти
Ще положа на престола ти.
12 Ако упазят синовете ти моя завет,
И моите свидетелства на които ще ги науча,
То и синовете им ще седнат
Винаги на престола ти.
13 Защото избра Господ Сиона:
Благоволи да живее в него.
14 Той ми е покой въ век
Тук ще живея защото го възлюбих.
15 Ще благословя с благословение храната му:
Сиромасите му ще наситя с хляб.
16 И свещениците му ще облека съ спасение;
И преподобните му ще се радват с възклицание.
17 Там ще направя да изникне рог Давиду:
Приготвих светилник за помазаника си.
18 Неприятелите му ще облека съ срам;
А на него ще цъвти венецът му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150