Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 136 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 135)
Славете Господа, защото е благ;
Защото милостта му е въ век.
2 Славете Бога на боговете;
Защото милостта му е въ век.
3 Славете Господа на господарите:
Защото милостта му е въ век.
4 Който сам прави големи чудеса;
Защото милостта е въ век.
5 Който направи небесата с мъдрост;
Защото милостта му е въ век.
6 Който простря земята върху водите;
Защото милостта му е въ век.
7 Който направи големи светила;
Защото милостта му е въ век:
8 Слънцето за да владее на деня;
Защото милостта му е въ век:
9 Луната и звездите за да владеят на нощта;
Защото милостта му е въ век.
10 Който порази Египтяните в първородните им;
Защото милостта му е въ век:
11 И изведе Израиля изсред тях;
Защото милостта му е въ век:
12 С крепка ръка и с простряна мишца:
Защото милостта му е въ век.
13 Който раздели червеното море на две части:
Защото милостта му е въ век;
14 И преведе Израиля през сред него;
Защото милостта му е въ век.
15 Който хвърли долу Фараона и войнството му в червено море;
Защото милостта му е въ век.
16 Който преведе людете си през пустинята;
Защото милостта му е въ век.
17 Който порази големи царе;
Защото милостта му е въ век;
18 И изби крепки царе;
Защото милостта му е въ век:
19 Сиона царя Аморейски;
Защото милостта му е въ век;
20 И Ога царя Васански;
Защото милостта му е въ век;
21 И даде земята им за наследие;
Защото милостта му е въ век:
22 Наследие на Израиля раба си;
Защото милостта му е въ век:
23 Който ни помена в смирението ни:
Защото милостта му е въ век:
24 И ни избави от враговете ни;
Защото милостта му е въ век.
25 Който дава храна на всяка плът;
Защото милостта му е въ век.
26 Славете Бога небеснаго;
Защото милостта му е въ век.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150