Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 137 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 136)
При Вавилонските реки, там седнахме,
И плакахме когато поменахме Сиона.
2 На върбите всред него
Окачихме китарите си.
3 Защото които ни бяха пленили
Там поискаха от нас думи на песни;
И които ни бяха запустили поискаха веселие, и казваха:
Попейте ни от Сионските песни.
4 Как да пеем песента Господня
На чужда земя?
5 Ако те забравя, Ерусалиме,
Десницата ми нека забрави изкуството си!
6 Да се залепи езикът ми за небцето ми ако не те помня,
Ако не предпочета Ерусалим от главното си веселие.
7 Помни, Господи, Едомските синове,
Които в деня на разорението на Ерусалим говореха:
Съсипете, съсипете го до основанието му!
8 Дъщи Вавилонска която ще запустееш,
Блазе който ти въздаде въздаянието
За всичко що си направила нам!
9 Блажен който хване и удари младенците ти о камик!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150