Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 138 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 137)
Псалом Давидов.

Ще те славя от всичкото си сърдце,
Ще ти песнопея пред боговете,
2 Ще се поклоня към светия твой храм.
И ще славя твоето име
Заради милостта ти и заради истината ти:
Защото си възвеличил думата си
Повече от всичкото си име.
3 В който ден викнах ти си ме послушал
Укрепил си ме съ сила в душата ми.
4 Ще те прославят, Господи, всички земни царе
Когато чуят думите на твоите уста.
5 И в пътищата Господни ще пеят.
Защото е голяма славата Господня.
6 Защото Господ е висок, гледа обаче на смирения.
А високоумния познава от далеч.
7 Ако премина през сред утеснение, ти ще ме оживиш
Ще простреш ръката си против гнева на враговете ми;
И десницата ти ще ме спаси.
8 Господ ще извърши което е потребно за мене.
Господи, твоята милост пребивава въ век
Делата на ръцете си не презирай.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150