Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
2 Господ надникна от небесата на человеческите синове
За да види има ли някой да разумява
И да търси Бога.
3 Всички се отбиха от пътя, купно непотребни станаха:
Няма който да прави добро:
Няма ни един.
4 Нямат ли разум всички които правят беззаконие?
Които изпояждат людете ми като че ядат хляб:
Господа не призваха.
5 Тогаз нападна на тях страх голям;
Защото Бог е в рода на праведните.
6 Посрамихте съвета на бедния;
Но Господ е нему прибежище.
7 Дано се даде от Сион спасение на Израиля!
Когато Господ върне своите люде от плен
Ще се възрадва Яков, ще се възвесели Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150