Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 140 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 139)
Първому Певцу. Псалом Давидов.

Избави ме, Господи, от лукав человек:
Пази ме от неправеден человек;
2 Които размишляват зло в сърдце:
Всеки ден се събират на бой.
3 Острят езика си като змиин:
Яд аспидов има под устните им. (Села.)
4 Уварди ме, Господи, от ръцете на нечестивия,
Упази ме от неправеден человек,
Които ухитриха да спънат стъпките ми.
5 Горделивите скриха за мене сет,
И с въже разпростряха мрежи край пътя:
Поставиха за мене примки. (Села).
6 Рекох Господу: Ти си Бог мой:
Послушай, Господи, гласа на моленията ми.
7 Господи Боже, сило на спасението ми,
Ти си покрил главата ми в ден на бой.
8 Не давай, Господи, на нечестивия желанията му,
Не оставяй да успее мисълта му,
За да се не възвишат. (Села.)
9 Лукавството на устните на онези които ме окружават
Ще покрие главата им.
10 Въглища разпалени ще паднат върх тях:
Ще бъдат хвърлени в огъня.
В ровове дълбоки, за да се не подигнат вече.
11 Злоезичен человек няма да се утвърди на земята:
Злобата ще прогони неправедния человек доде го погуби.
12 Зная че Господ ще покаже правосъдие на угнетения,
И правда на сиромасите.
13 Наистина праведните ще славят името ти:
Правите ще обитават пред лицето ти.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150