Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 141 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 140)
Псалом Давидов.

Господи, викам към тебе: побързай към мене:
Послушай гласа ми когато викам към тебе.
2 Да възлезе пред тебе молитвата ми като темян:
Подигането на ръцете ми да бъде като вечерна жъртва.
3 Постави, Господи, стража на устата ми:
Пази вратата на устните ми.
4 Да не уклониш сърдцето ми в лукаво нещо
За да върша нечестиви дела
С человеци които работят беззаконие;
Нито да ям от избраните им ястия.
5 Нека ме удари праведният: то е милост;
И нека ме обличава: то е миро за глава:
Главата ми да го не отхвърли;
Защото още и в злощастията им ще се моля за тях.
6 Когато началниците им бъдат хвърлени между каменете
Ще чуят думите ми, защото са сладки.
7 Костите ни се разпръсват при устието на гроба
Както когато някой оре и цепи земята.
8 Но очите ми, Господи Иеова, гледат към тебе:
На тебе уповах, не съсипвай душата ми.
9 Упази ме от сетта която ми поставиха,
И от примките на онези, които правят беззаконие.
10 Ще паднат нечестивите заедно в мрежите си;
А сам аз да премина неповреден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150