Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 142 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 141)
Масхил на Давида.
Молитва когато беше в пещерата.

С гласа си викам към Господа:
С гласа си към Господа се моля.
2 Изливам пред него моленето си:
Скърбта си пред него изявявам.
3 Когато духът ми изнемощяваше в мене,
Тогаз ти позна пътя ми.
Примка скриха за мене
На пътя по който ходех.
4 Погледни надясно, и, ето, няма никой да ме познава:
Прибежище не се намери за мене:
Няма кой да попита за състоянието на душата ми.
5 Към тебе, Господи, викнах:
Рекох: Ти си прибежище мое:
Дял мой си в земята на живите.
6 Внимавай на вика ми,
Защото съм в голямо унижение.
Избави ме от гонителите ми,
Защото са по-силни от мене.
7 Изведи из тъмница душата ми
За да славя името ти:
Праведните ще се съберат около мене
Когато ми сториш благодеяние.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150